Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 13 april togs en handlingsplan för jämställdhet och kvinnors stärkta aktörsskap fram på ett möte i FN:s chefssamordningsstyrelse.

Den 13 april togs en handlingsplan för jämställdhet och kvinnors stärkta aktörsskap fram på ett möte i FN:s chefssamordningsstyrelse. Handlingsplanen, som ska implementeras i alla FN:s organ, kommer att erbjuda konkreta och mätbara indikatorer på genusrelaterat arbete inom organisationen, vilket kommer att inkludera att ett genusperspektiv tas in i samtliga FN operationer.

un women reagerar

UN Womens ordförande Michelle Bachelet hyllade lanseringen av det nya mätinstrumentet, och förordade att implementeringen av den måste ske snabbt för att få en så stor effekt som möjligt på FN:s operationer. Hon menade också att detta inte bara handlar om att kvinnor ska nämnas i FN:s policys, utan att försäkra att det ska ske en full integrering av betydelsen av kvinnors medverkan på en tidigare outforskad nivå.

ett av generalsekreterarens fem fokusområden

Processen för att ta fram detta mätinstrument har pågått sedan sommaren 2011. Flera viktiga aktörer inom FN har varit involverade, som exempelvis sekretariat och underorganisationer inom FN. Generalsekreterae Ban ki-Moon har också varit involverad och drivit på kvinnors stärkta aktörsskap som en av hans fem fokusområden under hans andra mandatperiod som generalsekreterare.

rio +20: möjligt forum för jämställdhet?

För att få upp jämställdhet och kvinnors aktörskap på agendan yrkar Michelle Bachelet på att frågan ska prioriteras på Rio +20 konferensen om hållbar utveckling i juni. Hon menar att kvinnors aktörsskap är nödvändig för att uppnå hållbar utveckling, och att genusperspektiv måste vara närvarande i alla hållbarhetsmål och post-milleniemål.

Operation 1325