Ny handlingsplan för jämställdhet i FN-systemet

SoME Gavobevis 2023

20 april 2012

Den 13 april togs en handlingsplan för jämställdhet och kvinnors stärkta aktörsskap fram på ett möte i FN:s chefssamordningsstyrelse. Handlingsplanen, som ska implementeras i alla FN:s organ, kommer att erbjuda konkreta och mätbara indikatorer på genusrelaterat arbete inom organisationen, vilket kommer att inkludera att ett genusperspektiv tas in i samtliga FN operationer.

Un women reagerar

UN Womens ordförande Michelle Bachelet hyllade lanseringen av det nya mätinstrumentet, och förordade att implementeringen av den måste ske snabbt för att få en så stor effekt som möjligt på FN:s operationer. Hon menade också att detta inte bara handlar om att kvinnor ska nämnas i FN:s policys, utan att försäkra att det ska ske en full integrering av betydelsen av kvinnors medverkan på en tidigare outforskad nivå.

Ett av generalsekreterarens fem fokusområden

Processen för att ta fram detta mätinstrument har pågått sedan sommaren 2011. Flera viktiga aktörer inom FN har varit involverade, som exempelvis sekretariat och underorganisationer inom FN. Generalsekreterae Ban ki-Moon har också varit involverad och drivit på kvinnors stärkta aktörsskap som en av hans fem fokusområden under hans andra mandatperiod som generalsekreterare.

Rio +20: möjligt forum för jämställdhet?

För att få upp jämställdhet och kvinnors aktörskap på agendan yrkar Michelle Bachelet på att frågan ska prioriteras på Rio +20 konferensen om hållbar utveckling i juni. Hon menar att kvinnors aktörsskap är nödvändig för att uppnå hållbar utveckling, och att genusperspektiv måste vara närvarande i alla hållbarhetsmål och post-milleniemål.

Operation 1325

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...