Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

paverkansarbete.jpg
I Almedalen 2010 samlade vi riksdagspartiernas representanter för utrikesfrågor tillsammans med före detta och nuvarande biståndsministrarna Carin Jämtin, S, och Gunilla Carlsson, M. Utfrågningen tog bland annat upp vilka som är för kvotering för att få in fler kvinnor i fredsprocesser.
FOTO: Anna Erlandson

Vår historia

Från resolution till Operation

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet och erkännde för första gången att kvinnors fulla deltagande i konflikthantering är en fråga om internationell fred och säkerhet. Den historiska resolutionen ledde en rad svenska kvinno- och fredsorganisationer att samlas 2003 för att diskutera hur de kunde samarbeta för att resolutionen skulle implementeras och bli verklighet. År 2006 bildade nätverket paraplyorganisationen Operation 1325.

Sedan vi startade har Operation 1325 genomfört kapacitetsbyggande projekt med partnerorganisationer på Balkan, i Östafrika, Mellanöstern och Nordafrika.

Operation 1325 utbildar, informerar, bygger kapacitet och ger tekniskt stöd i genomförandet av resolution1325, i nära samverkan med kvinno- och fredsorganisationer i konflikt och post-konfliktländer. Vi driver påverkansarbete i nationella och internationella fora för att fred och säkerhet ska vara inkluderande. 

Operation 1325 skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka makthavare, civilsamhället och sprida kunskap om resolution 1325.