Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 1 februari 2011 antog Nepal en nationell handlingsplan för att genomföra säkerhetsrådsresolutionerna 1325 och 1820.

Den 1 februari 2011 antog Nepal en nationell handlingsplan för att genomföra säkerhetsrådsresolutionerna 1325 och 1820. Nepal blir i och med detta det andra landet i Asien med en handlingsplan för hur de ska kunna uppnå målen uppsatta inom dessa resolutioner (Filippinerna antog sin i mars 2010).

Handlingsplanen är en produkt av nära samarbeten mellan landets ministerier och det civila samhället. Ett starkt mål har också varit att tillvarata den erfarenhet och kunskap som finns hos Nepals gräsrötter och människor med personliga erfarenheter av konfliktrelaterat våld. Man har också vänt sig till externa parter för rådgivning, såsom FN och internationella organisationer.

Att säkra ett genusperspektiv som en av fem punkter

  • kvinnligt deltagande på alla samhällsnivåer, inom beslutsfattande, förebyggande av konflikt och fredsförhandlingar.
  • skydd och prevention för kvinnor och flickor specifikt.
  • införandet av ett allomfattande genusperspektiv inom konflikt- och fredsarbete.
  • kvinnligt deltagande i återuppbyggnaden efter konflikt.
  • mekanismer för utvärdering och fördelning av resurser och ansvar.

Den svenska handlingsplanen har fått kritik just för att den saknar funktioner för återrapportering, mätbara mål och specificerad budget.

Nepals konflikt i fokus

Konflikten i Nepal pågick mellan 1996 och 2006 och påverkar fortfarande samhället i hög grad. Nepals handlingsplan innehåller en beskrivning och analys av landets specifika situation när det gäller fred och säkerhet och man hoppas att handlingsplanen ska bidra till att skapa ett rättvist samhälle och en hållbar fred.

 

Eleonor Bredlöv