Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvotering som lösning på hur fler kvinnor kan få inflytande över fredsprocesser är den s&a

Kvotering som lösning på hur fler kvinnor kan få inflytande över fredsprocesser är den särskiljande frågan mellan allianspartierna och de rödgröna blocket. Det visade en debatt som Operation 1325 arrangerade på Gotlands Högskola den 5 maj under Almedalsveckan. Bland andra deltog biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och före detta biståndsminister Carin Jämtin (S).

 

michael_kvoteringsovningPappslöjd: Allianspartierna inklusive biståndsminister Gunilla Carlsson (tredje från vänster) ger rött kort för att kvotera in kvinnor i beslutsfattande roll i konflikt. Foto: Anna Erlandson/Operation 1325

 

Den två timmar långa debatten mellan riksdagspartierna om hur de behandlat och vill behandla säkerhetsrådresolution 1325 inleddes med ett pass då deltagarna fick visa upp rött eller grönt kort för om de höll med eller inte om en rad påståenden. Alla från alliansblocket visade rött kort medan alla på den rödgröna sidan visade grönt kort i frågan om kvotering var en bralösning på att få in fler kvinnor i fredsprocessen.

– Vi är för nomineringar, inte kvoteringar, sa Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson (FP).

Lösningen är i stället att söka efter kvinnor brett till exempel genom att inkludera fler kvinnor i diplomatutbildningar. Han tillade att listan på medlare från de nordiska länderna kunde göras lång (Blix, Eliasson, Bildt och finländaren Ahtisaari), men alla är ju män, sa Fredrik Malm.

 – Att ändra på FN-systemet är som att vända en Atlantångare, sa han också.

Just därför tyckte till exempel Alice Åström från riksdagens försvarsutskott (V) att just kvotering är nödvändig.

– Att med bred blick försöka rekrytera kvinnor fungerar inte. Män kommer att fortsätta verka mer meriterade, de är alltid de som varit ute i insatser tidigare. Utan kvotering kommer en förändring att ta oerhört lång tid, sa Alice Åström.

 

”Kvinnors underordning ett hot”

En annan åsiktsuppdelning blev tydlig runt påståendet "Kvinnors underordning världen över är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet." Den enda som visade rött kort var Gunilla Carlsson.

Moderatorn Mikael Ohlsson från P1:s Konflikt fiskade efter en förklaring.

– Det här är taget från Hillary Clinton, sa han.

Gunilla Carlsson sa att hon saknade ett tankeled. Problemetär att kvinnor inte är med i beslutsfattande, att det är ett fattigdomsproblem som i sin tur kan leda till säkerhetsproblem.

Carin Jämtin förblev skeptisk till det svaret.

– Om man inte inser att jämlikhet är ett hot mot säkerheten då startar man i en helt annan utgångspunkt. Jämlikheten är den stora frågan vi talar om, sa hon.

 

Otydlig handlingsplan

Annars handlade debatten om en alltför otydlig svensk handlingsplan för att genomföra resolution 1325, som inte kunde mäta sig med en mer resultatinriktad finsk plan. Hade det möjligen att göra med Carl Bildts ljumma engagemang i kvinnors inflytande inom konfliktfrågor, undrade Mikael Ohlsson.

Biståndsministern erkände bristande konkretion i handlingsplanen.

– Problemet är att om vi skulle vara tydligare så vet vi inte om vi kan leverera, sa Gunilla Carlsson. Efter tio år är vi faktiskt fortfarande på jungfrulig mark när det gäller 1325-frågorna. För att kunna börja tala om mätbara mål måste vi på allvar börja arbetet.

Carin Jämtin ville dra uppmärksamheten till att andra frågor rörande säkerhetsrådets resolutioner brukar hamna på utrikesministern. 

Att Carl Bildt inte har 1325-frågan på sitt bord har sin förklaring i att Gunilla Carlsson är den minister som ansvarar för att koppla ihop utveckling och säkerhetsfrågor, sa hon. 

– Och Carl Bildt möter och lyssnar på kvinnor på sina resor. Men någon Hillary Clinton är han inte, sa Gunilla Carlsson.

Däremot hävdade biståndsministern att hon nu bland annat åtgärdar brister i 1325-frågorna genom att ha ålagt Folke Bernadotteakademien att upprätta ett register på *kompetenta kvinnor.

Intressant nog kom detta fram efter att bland andra Kerstin Lundgren, biståndspolitisk talesperson (C) och Fredrik Malm sagt att register inte är rätta vägen till fler kvinnor i fredsprocesser.

 

”Tydligare resultat Gunilla” 

Arrangören Operation 1325:s styrelseordförande Maj-Britt Theorin efterlyste tydligare resultatinriktning i Gunilla Carlssons arbete med resolution 1325. 

– Ställ krav varje år. Vad har gjorts för att verkställa vad som står i handlingsplanen. Gör man så får man mätbara mål.

Avslutningsvis vände sig Gunilla Carlsson till Fredrik Malm och sa:

– Ja, en bättre handlingsplan än Finlands borde vi kunna få till i alla fall. 

 

Helena Sundman

Informationsansvarig Operation 1325

 

*Registret som FBA tar fram för kompetenta personer som kan skickas iväg i insatser innehåller både män och kvinnor.

 

Deltagarna under debatten var:

Gunilla Carlsson, biståndsminister (M)

Carin Jämtin, före detta biståndsminister (S)

Alice Åström, försvarsutskottet (V)

Kerstin Lundgren, biståndspolitisk talesperson (C)

Peter Rådberg, försvarsutskottet (MP)

Britt-Mari Brynielsson, Kvinnoförbundet (KD)

Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson (FP) 

 

publikbild
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Aktiva lyssnare. Publiken ställde frågor till bland annat biståndsminister Gunilla Carlsson om brister i implementeringen av resolution 1325. Foto:  Anna Erlandson/Operation 1325