Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 14 juni presenterade regeringen Sveriges handlingsplan för genomförandet av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Den 14 juni presenterade regeringen Sveriges handlingsplan för genomförandet av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. I ett pressmeddelande från UD påpekade utrikesminister Jan Eliasson att "Kvinnor är ofta särskilt utsatta under konflikter. Samtidigt är kvinnor i konfliktområden ofta utelämnade från insatser för att förebygga väpnade konflikter, hantera kriser och bygga fred". (Källa:www.ud.se)

 

 

Handlingsplanen slår fast vilka åtgärder som behöver vidtas på nationell, regional och global nivå för att resolutionens målsättningar skall uppnås. Några exempel är ökad utbildning av personal i internationella insatser, fler kvinnor skall ingå i Sveriges bidrag till fredsfrämjande insatser och en rådgivande 1325-delegation bestående av representanter från det civila samhället och forskare skall upprättas.

 

Handlingsplan för 1325 Handlingsplan för 1325