Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I projektet Motkraft utgår vi från resolution 2250 men även från en systerresolution till 1325, 2242.  Resolution 2250 lyfter vikten av ungas deltagande och inflytande i konflikt- och våldsförebyggande arbete, inklusive arbetet mot våldsbejakande extremism. Resolution 2242 uppmanar alla FN:s medlemsländer att försäkra sig om kvinnors deltagande och ledarskap i arbetet mot extremism.
 
Motkraft syftar till att stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten under 2020.
 
Under ett antal utbildningstillfällen bygger vi upp kunskap om några av de extremistiska miljöerna, dess grogrunder samt förebyggande och motverkande arbete. Föreläsningarna lyfter särskilt hur dessa miljöer präglas av föreställning och normer kring kön och hur vi genom den förståelsen kan stärka det förebyggande arbetet. Under en lägerhelg får vi verktyg och stöd från kommunikationsbyrån Mad luck för att tillsammans ta fram strategiska motkraftskampanjer för sociala media, våra närområden och den offentliga debatten.

Motkraft medverkade på Globala torget under den digitala bokmässan 2020.

För mer information om Motkraft skicka mail till info@operation1325.se