Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten 2020 har Operation 1325 drivit projektet Motkraft med stöd från Jämställdhetsmyndigheten. Detta projekt har syftat till att stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism i sina närområden och i den offentliga debatten samt att belysa genusperspektivet på våldsbejakande extremism.

Projektet börjar närma sitt slut, men nu i februari ska de unga presentera sina perspektiv och rekommendationer i möten med Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet på nationell nivå̊ och i ett internationellt möte med andra unga och FN-kontoret för terroristbekämpning (UNOCT).

För att läsa mer om Motkraft, hur projektet har utförts och vad det har uppnått kan ni läsa den fullständiga rapporten till Jämställdhetsmyndigheten här