Motion för att vässa den nationella handlingsplanen

SoME Gavobevis 2023

28 september 2011

Riksdagsledamoten Åsa Lindestam (S) lämnade i dagarna en motion till riksdagen om genomförandet av FN:s resolution 1325 – resolutionen om att kvinnor ska ha ökat inflytande i alla delar av fredsprocessen. Idag går det inte att utläsa om målen i regeringens befintliga handlingsplan uppfylls, menar hon.

”Sverige ska verka för att ta fram kvantitativa och kvalitativa mål så vi kan säkerställa att vi närmar oss FN:s resolution 1325,” skriver Lindestam i motionen.

Handlingsplanen gäller nu till 2012 och riksdagsledamoten tycker att det krävs mer direktiv för att nå resultat. Sverige ska verka för att ta fram kvantitativa och kvalitativa mål för att säkerställa att vi verkligen närmar oss resolution 1325, fortsätter hon i sin motion.

Nicole Bianchi

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...