Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Riksdagsledamoten Åsa Lindestam (S) lämnade i dagarna en motion till riksdagen om genomförandet av FN:s resolution 1325 – resolutionen om att kvinnor ska ha ökat inflytande i alla delar av fredsp

Riksdagsledamoten Åsa Lindestam (S) lämnade i dagarna en motion till riksdagen om genomförandet av FN:s resolution 1325 – resolutionen om att kvinnor ska ha ökat inflytande i alla delar av fredsprocessen. Idag går det inte att utläsa om målen i regeringens befintliga handlingsplan uppfylls, menar hon.

”Sverige ska verka för att ta fram kvantitativa och kvalitativa mål så vi kan säkerställa att vi närmar oss FN:s resolution 1325,” skriver Lindestam i motionen.

Handlingsplanen gäller nu till 2012 och riksdagsledamoten tycker att det krävs mer direktiv för att nå resultat. Sverige ska verka för att ta fram kvantitativa och kvalitativa mål för att säkerställa att vi verkligen närmar oss resolution 1325, fortsätter hon i sin motion.

 

Nicole Bianchi