Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I slutet av förra veckan deltog Operation 1325 i ett möte arrangerat av vår turkiska partnerorganisation Equality, Justice Women Platform. I mötet deltog politiker, akademiker, aktivister, ambassadörer och andra organisationer inom Turkiet för att diskutera kvinnors rättigheter i landet.

Mötet var en del av det projekt som Operation 1325 och Equality, Justice Women Platform samarbetar inom. Projektet syftar till att använda sociala media för att sprida information om kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Projektet är en stor framgång och har kunnat nå hela 2 miljoner följare.

Equality, Justice Women Platform startades med stöd av Operation 1325 och är en paraplyorganisation för flertalet kvinnoorganisationer. Tillsammans verkar de för kvinnors deltagande i politik och fredsarbete samt att skapa solidaritet mellan kvinnoorganisationer och aktivister.

Moderator för mötet var Gülseren Onanç, direktör för Equality, Justice Women Platform. Flertals turkiska politiker talade om de utmaningar som turkiska kvinnor möter, speciellt under pandemin. Frågor som diskuterades var kvinnors underrepresentation i politiken, könsbaserat våld, våld i hemmet och behovet att skydda och stärka kvinnors inflytande i politiska processer.

Mötet avslutades med att diskutera konkreta nödvändiga åtgärder i framtiden för landet. Däribland nämndes fokus på att verkställa och implementera Istanbulkonventionen –ett juridiskt bindande avtal om våld mot kvinnor i Europa och en nationell handlingsplan för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.

Skriven av Ly Pham, praktikant på Operation 1325 under vårterminen 2021.