Mer arbete krävs för att öka kvinnors inflytande i Guatemala

SoME Gavobevis 2023

26 augusti 2010

De reformer som gjorts i det guatemalanska valsystemet för att öka kvinnors inflytande har inte fungerat. Det konstaterar UN-Instraw, (The International Research and Training Institute for the Advancement of Women) i en undersökning av Guatemalas valsystem ur ett genusperspektiv.
Reformen som är en del av ”OLYMPIA initiative: A Techno-political Tool” har i stället visat sig vara mer effektiv för att förbättra de interna strukturerna, fördjupa demokratin och visat ett behov av flera partier. Det här tydliggör att ytterligare arbete krävs för att öka det kvinnliga inflytandet i landet.  Exempel vore att analysera den kvinnliga politiska representationen på nationell och lokal nivå. Dessutom bör det finnas samtalsgrupper från olika sektorer med kvinnliga representanter till kongressen och valmyndigheterna. Det är också nödvändigt att förbättra möjligheterna för kvinnor att påverka inom olika institutioner och att det ska finnas kvinnliga nätverk och feministiska organisationer. Läs mer.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...