Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

De reformer som gjorts i det guatemalanska valsystemet för att öka kvinnors inflytande har inte fungerat.

De reformer som gjorts i det guatemalanska valsystemet för att öka kvinnors inflytande har inte fungerat. Det konstaterar UN-Instraw, (The International Research and Training Institute for the Advancement of Women) i en undersökning av Guatemalas valsystem ur ett genusperspektiv.
Reformen som är en del av ”OLYMPIA initiative: A Techno-political Tool” har i stället visat sig vara mer effektiv för att förbättra de interna strukturerna, fördjupa demokratin och visat ett behov av flera partier. Det här tydliggör att ytterligare arbete krävs för att öka det kvinnliga inflytandet i landet.  Exempel vore att analysera den kvinnliga politiska representationen på nationell och lokal nivå. Dessutom bör det finnas samtalsgrupper från olika sektorer med kvinnliga representanter till kongressen och valmyndigheterna. Det är också nödvändigt att förbättra möjligheterna för kvinnor att påverka inom olika institutioner och att det ska finnas kvinnliga nätverk och feministiska organisationer. Läs mer.