Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

unwomen_sweden.png

UN Women Sverige

UN Women Sverige (förr UNIFEM Sverige) arbetar för att stödja UN Womens arbete genom information, påverkan och insamling. UN Women (United Nations "Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women") har till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor och arbeta för fred och säkerhet.