Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

logga_sek.jpg

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisation som har funnits i sin nuvarande form sedan 1959 och är ett forum för kristna kvinnor i Sverige. Fokus för vår verksamhet är kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv. Vi verkar bland annat för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund. Vi erbjuder mötesplatser och gemenskap över samfundsgränserna och religionsgränserna samt anordnar utbildning i aktivt ickevåld för kvinnor i världens konfliktområden. SEK samarbetar med kvinnor på lokal, nationell och internationell nivå.