Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

loggan_.jpg

Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)

Svenska kvinnors Vänsterförbund (SKV) är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund. SKV har sina rötter i föreningen Frisinnade kvinnor som bildades 1914 under parollen ”Mot krigspsykos för demokrati och kvinnors likställighet”. Sitt nuvarande namn fick förbundet 1931. SKV verkar för jämlikhet mellan kvinnor och män,  för fördjupning av demokratin, skydd av kvinnor och barn mot våld och kommersiell exploatering och för ett samhälle där barn kan växa upp i trygghet. SKV verkar för fred, mot krig och imperialism och vår vision är en allmän och total avrustning. SKV verkar också för en hållbar utveckling, samt en rättvis fördelning av jordens resurser.

Under höstterminen 2012 står fredsfrågor i centrum, med variablen kärnkraft som en av huvudfrågorna. SKV kommer även att fokusera på Sveriges inblandning i kriget i Afghanistan och det omtalade samarbetet med NATO.