Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

logo5.png

RIFFI

RIFFI bildades 1974 och är idag en paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet.RIFFI engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt. Organisationen verkar också för att underlätta integrationen i det nya landet. RIFFI vänder sig till alla kvinnor oavsett nationalitet.