Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

kvinnorforfred.png

Kvinnor för fred

Kvinnor för Fred, som bildades 1978, är en förening som arbetar för fred på kvinnors villkor.
KFF är politiskt och religiöst obundet och ingår i ett nätverk med internationella förgreningar. KFF:s målsättning är kvinnors medverkan vid konfliktlösning med särskild tonvikt på stopp för kärnvapen, stopp för vapenproduktion och vapenexport, stopp för våldtäkter som krigsstrategi och mänskliga rättigheter för alla.  
KFF har internationella projekt och samarbeten med kvinnoorganisationer i Israel/Palestina, irakiska Kurdistan, samt Västsahara. KFF samarbetar med KFF i Norden, Nederländerna, Schweiz och Wafe i England. Vi har 500 medlemmar i Sverige.