Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Helgen den 29-30 april kommer vår partnerorganisation Gazete Şujin  hålla en konferens i Turkiet om kvinnors deltagande i media och kvinnors rättigheter i krig och konflikt.

Helgen den 29-30 april kommer vår partnerorganisation Gazete Şujin  hålla en konferens i Turkiet om kvinnors deltagande i media och kvinnors rättigheter i krig och konflikt. Konferensen gästas av journalister från olika mediaaktörer i Turkiet, och hålls i staden Diyarbakir i sydöstra Turkiet.

Trots kraftiga begränsningar i yttrandefriheten i Turkiet finns det människor som kämpar för sin rätt att uttrycka sig. De som inte ger upp trots säkerhetshot och risken att hamna i fängelse. De som till och med vill ändra maktstrukturer från grunden och uförtrutet står upp för jämlikhet mellan kvinnor och män, och som står för rätten att få berätta sin egen historia. Operation 1325 är stolta över att få jobba tillsammans med Gazete Şujin.  

Under konferensen kommer deltagande journalister få information om  FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet för att kunna skapa uppmärksamhet om resolutionen  hos allmänheten och skapa opinion. Ett föredrag om fredsjournalistisk kommer hållas av en professor i media och information om journalisters rättigheter och yttrandefrihet ges av en jurist. För att skapa en föränding i det mansdominerade språkbruk som finns i media kommer Gazete Şujin hålla en heldags workshop, för att utbilda fler journalister i att rapportera om nyhetshändelser från kvinnors perspektiv.

Gazete Şujin är en feministisk nyhetsbyrå baserad i Diyarbakir i sydöstra Turkiet. Gazete Şujin motverkar sexisim, militarism och patrialkala sturkturer genom att lyfta fram kvinnors erfarenheter från krig och konflikt i media. De skriver utan att tänka på vad män kommer säga.

 

Inom vårt samarbetsprojekt Women Participation through Media sker konferenser, möten och kunskaputbyten mellan olika mediaaktörer i Turkiet under 2017. Projektet syftar till att öka kunskapen kring kvinnors rättighter med särkilt fokus på kvinnors rättighter i krig och konflikt.