Mediakonferens i Diyarbakir

SoME Gavobevis 2023

27 april 2017

Helgen den 29-30 april kommer vår partnerorganisation Gazete Şujin  hålla en konferens i Turkiet om kvinnors deltagande i media och kvinnors rättigheter i krig och konflikt. Konferensen gästas av journalister från olika mediaaktörer i Turkiet, och hålls i staden Diyarbakir i sydöstra Turkiet.

Trots kraftiga begränsningar i yttrandefriheten i Turkiet finns det människor som kämpar för sin rätt att uttrycka sig. De som inte ger upp trots säkerhetshot och risken att hamna i fängelse. De som till och med vill ändra maktstrukturer från grunden och uförtrutet står upp för jämlikhet mellan kvinnor och män, och som står för rätten att få berätta sin egen historia. Operation 1325 är stolta över att få jobba tillsammans med Gazete Şujin.

Under konferensen kommer deltagande journalister få information om  FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet för att kunna skapa uppmärksamhet om resolutionen  hos allmänheten och skapa opinion. Ett föredrag om fredsjournalistisk kommer hållas av en professor i media och information om journalisters rättigheter och yttrandefrihet ges av en jurist. För att skapa en föränding i det mansdominerade språkbruk som finns i media kommer Gazete Şujin hålla en heldags workshop, för att utbilda fler journalister i att rapportera om nyhetshändelser från kvinnors perspektiv.

Gazete Şujin är en feministisk nyhetsbyrå baserad i Diyarbakir i sydöstra Turkiet. Gazete Şujin motverkar sexisim, militarism och patrialkala sturkturer genom att lyfta fram kvinnors erfarenheter från krig och konflikt i media. De skriver utan att tänka på vad män kommer säga.

Inom vårt samarbetsprojekt Women Participation through Media sker konferenser, möten och kunskaputbyten mellan olika mediaaktörer i Turkiet under 2017. Projektet syftar till att öka kunskapen kring kvinnors rättighter med särkilt fokus på kvinnors rättighter i krig och konflikt.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...