Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Masskonsultationerna ledda av FN:s särskilda sändebud till Jemen som ägde rum 8-9 juni inger en gnista hopp om ett slut på kriget som har pågått i nästan sex år. Över 500 jemeniter, representerande politiska partier, kvinnonätverk, ungdomsorganisationer, massmedia och civilsamhällesorganisationer, deltog i de virtuella konsultationerna. Bland de ämnen som togs upp fanns utsikterna för ett nationellt eldupphör, framtiden för en politisk fredsprocess och nödvändiga humanitära och ekonomiska åtgärder för att mildra humanitärt lidande och förbättra Jemens respons på Covid -19[1].  

 Masskonsultationerna markerar första gången som en aktiv medlingsprocess inom FN genomförs genom virtuella diskussioner i kombination med röstning. Forskning visar att en hållbar fred bygger på inkluderande och representation, där olika röster får komma till tals i fredsprocessen. Kvinnors deltagande i synnerhet ökar förutsättningarna för en hållbar framtida fred[2]. Konsultationerna skulle därför kunna utgöra ett viktigt steg mot en fredslösning i Jemen.   

 Det är viktigt att det internationella samfundet fördömer den form av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som har förekommit i Jemen. FN:s generalsekreterare tog nyligen bort den Saudi-ledda koalitionen från sin så kallade ’list of shame’ trots fortsatta allvarliga kränkningar mot civila, däribland den Saudi-ledda koalitionens ansvar för fyra attacker mot skolor och sjukhus i Jemen 2019 som bland annat resulterat i 222 barn bland dödsoffren[3]. Vi får aldrig glömma att i krig så är det alltid civilbefolkningen som får betala det högsta priset. När skolor och sjukhus bombas sönder utgör kvinnor och barn en stor del av offren.   

Förhoppningsvis kan masskonsultationerna markera en brytpunkt och ett viktigt steg mot en inkluderande och hållbar fred i Jemen.

Maria Salenstedt, Styrelsetrainee 2020, Operation 1325. 

#jemen #masskonsultationer #UNSCR1325 #eldupphör #FN  


[1] https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy’s-office-yemen-concludes-first-online-mass-consultations

[2] https://www.government.se/articles/2015/10/womens-participation-helps-ensure-that-peace-is-more-sustainable/

[3] https://www.hrw.org/news/2020/06/15/un-chiefs-list-shame-drops-saudi-led-coalition