Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I början av mars besökte vi vår partnerorganisation Palestinian Centre for Peace and Democracy (PCPD) i Palestina inom projektet Femininfluener som finansieras utav Svenska Institutet.  

Femininfluencer är ett ett-årigt projekt med fokus på att stärka unga kvinnors kunskap om resolution 1325 och visa på vikten av kvinnors deltagande i den politiska sfären. Den primära målgruppen är unga kvinnliga studenter med stort intresse för feminism och påverkansarbete. De började projektet med att få djupgående fakta om kvinnor, fred och säkerhetsagendan, efter det intervjuade de lokala kvinnliga förebilder t.ex. framstående politiker och ledare inom civilsamhället. Det blev inspiration för nästa steg, att tränas i användandet av sociala medier och i att göra extern kommunikation t.ex. genom att medverka i interna TV-sändningar. De unga kvinnorna har också spelat in egna YouTube-filmer med starka feministiska budskap om vikten av kvinnligt deltagande. Vilket haft dubbla syften, dels för att stärka deras självkänsla, dels att kvinnorna nu ännu mer kan se sig själva som deltagare och påverkare i den lokala politiken. En kvinna har redan ställt upp i lokalvalet i sin region och fler av de nämnde att de kunde se sig själva aktiva inom politiken på alla nivåer i samhället, efter att de deltagit i detta projekt.  

Den andra viktiga vinsten är att allt detta bidrar till den feministiska debatten. Särskilt då deltagarna visat filmerna som sedan diskuterats i lokala kvinnogrupper på många olika platser på Västbanken, för att fortsätta sprida budskapet om kvinnor, fred och säkerhet och vikten av ett feministiskt perspektiv för att skapa jämställda samhällen. Vi hade förmånen att delta i en av dessa workshops med en lokal kvinnogrupp. Vad som slog mig är likheten mellan de bekymmer som lyfts från ett kvinnligt perspektiv i Palestina med vad som lyfts i debatten i Sverige. Detaljerna kan skifta, t.ex. pratade kvinnorna i Palestina om de dömande kommentarerna de fick utav att åka moped då det ses som en manligt kodad aktivitet. Mopedåkande kanske inte skulle diskuteras i Sverige, men tanken att vissa aktivtiter är manligt eller kvinnligt kodad finns överallt. Vilket ledda oss in på det internaliserade kvinnohatet, dvs då kvinnor vidmakthåller samma begränsningar för sina medsystrar som samhället sätter upp. Vilket är naturligt då vi alla är produkter av den kultur som vi växer upp i. Oftast följer vi strömmen och agerar i enligheten med den rådande normen och försöker få andra att rätta sig i ledet om de tänker och gör annorlunda.  

Personligen tycker jag att det är inspirerande att se hur unga kvinnor, och unga män för den delen, lyfter dessa frågor med syfte att utmana och förändra strukturer och invanda tankesätt. Det får mig att se ljusare på framtiden och jag hoppas att Operation 1325 kommer att ha möjlighet att koppla ihop unga från olika länder för att fortsätta diskutera och inspirera varandra för att sakta men säkert bygga ett mer jämlikt samhälle. 

Deltagarna lyfte också vilken ögonöppnare det varit att lära sig om olika sorters våld. Dvs att våld inte enbart är fysiskt, utan också kan vara bland annat psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, digitalt etc. Helt plötsligt kunde de se hur de utsatts för våld utan att de ens visste det. Vilket är en viktig vetskap för att bygga sin egen kraft och sätta egna gränser. Frågan om olika sorters våld är förstås alltid aktuellt i just Palestina, om vi lyfter blicken från det lokala till det strukturella och systematiska våldet som inte heller behöver vara just fysiskt. Det var talande att några av de planerade besöken i andra städer på Västbanken var tvungen att ställas in, på grund av risk för demonstrationer som kan leda till eskalerande våld detta pga militära attacker som nyligen lett till palestinska dödsfall. Vilket också fungerade som en påminnelse om den verklighet som vår partnerorganisation verkar i. 

Vi har nyligen fått bekräftade tre-årigt medel från Forum Civ så att vi kan fortsätta stötta våra partnerorganisationers i deras viktiga arbete i Palestina. PCPD och Palestinian Women Workers Society for Development (PWWSD) kommer stärka ännu fler kvinnor som är de framtida påverkarna i regionen. Grunden för förändring läggs här! Engagera dig du med.