Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon nämnde i ett uttalande på Afrikanska Unionens möte den 31 januari att han är upprörd och förargad av att sexuellt våld for

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon nämnde i ett uttalande på Afrikanska Unionens möte den 31 januari att han är upprörd och förargad av att sexuellt våld fortsätter att användas som vapen i krig och konflik. Generalsekreteraren menar att FN måste sätta stopp för detta en gång för alla och utnämnde nyligen Margot Wallström till FN:s särskilda representant för arbete mot sexuellt våld som riktas mot kvinnor i krig och konflikt.

Uppdraget innebär att genomföra arbetet med FN:s resolution 1820 rörande sexuellt våld i krigs- och konfliktdrabbade länder. Säkerhetsrådets resolution 1820 har sedan dess tillkomst i juni 2008 etablerat en stark länk mellan sexuellt våld och hållbar fred och säkerhet. I och med resolution 1888 (2009) som tillhandahåller konkreta verktyg för 1820:s genomförande ska arbetet mot sexuellt våld i väpnade konflikter nu intensifieras och effektiviseras. Ett led i det arbetet är tillsättandet av den nyinrättade FN-tjänsten där Wallströms uppgift blir att verka för att resolution 1820 respekteras, att aktivt bevaka det särskilda stöd kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden behöver samt att driva på för att förövare av sexuellt våld ställs inför rätta och att handlingar av sexuellt våld får juridiska konsekvenser.

Wallströms uppgift blir även att värna och stärka kvinnors roll i återuppbyggnad i post-konfliktområden. Wallström har själv beskrivit denna del av uppdraget som en av de viktigaste och poängterat att uppdraget också uppmärksammar att kvinnor inte enbart är offer för sexuellt våld, utan också mycket viktiga aktörer i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. Vidare har Wallström påpekat att ett stabilt ramverk idag redan finns i och med FN:s resolution 1325 för att ge uppmärksamhet åt sexuellt våld som ett internationellt säkerhetsproblem och att identifiera konkreta sätt att få stopp på sexuellt våld i krig och konflikt.

Caroline Daly, Operation 1325