Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

”Regeringen måste tränas till genusmedvetenhet och aktivt integrera genusperspektiv i Tajikistans lagar”, poängterade Alla Kuvatova under ett möte som samlade represen

”Regeringen måste tränas till genusmedvetenhet och aktivt integrera genusperspektiv i Tajikistans lagar”, poängterade Alla Kuvatova under ett möte som samlade representanter från Kazakstan, Tajikistan och Kirgizistan. De samtalade om hur pass genusbeaktande policyprocesser är och vilka utmaningar som de aspekter på kvinnor och säkerhet som resolution 1325 lyfter fram möter i deras respektive länder. Läs mer