Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

sudanseminarium2
sudanseminarium2


Anna Hedlund och Birgitta Vega

Seminariet ”Nuba Mountains kvinnor – livshistorier och bilder” anordnades tidigare i veckan av Operation 1325.  Birgitta Vega och Anna Hedlund berättade om sina upplevelser i Nuba Mountains, ett bördigt område i Sudan med en bred blandning av språk och kulturer.


Syftet med resan till Nuba var att göra forskningsarbeten till uppsatser med fokus på etniska konflikter samt resolution 1325 inom UNMIS, United Nation Mission in Sudan. 

En fråga som ställdes av åhörare under seminariet var hur organisationer jobbade med resolution 1325 i området. Anna Hedlund:
– Resolution 1325 var inget NGO:s arbetade med, då det fanns risk för att inte få stanna kvar i landet, att arbeta med strukturer anses som alltför laddat. Organisationer i Nuba jobbar primärt med de basala behov som krävs. Tillexempel byggs brunnar och dammar i närheten av byarna så att kvinnorna inte behöver gå milslånga sträckor för att hämta vatten. Genus får komma senare.

När det gäller FN:s arbete med resolution 1325 i området, var det inte något som var direkt märkbart. Birgitta Vega berättar:
– Det fanns policies för hur FN ska arbeta med 1325, men man var väldigt underbemannade och det konkreta arbetet var eftersatt. FN-missionen i Sudan hade inte heller tillräckligt med mandat för att kunna arbeta framgångsrikt med resolutionen. Det fanns en Gender Adviser som utbildade personal i frågorna, men det var många i området som inte kände till 1325.

Resultatet av uppsatserna kommer att publicerar på Operation1325:s hemsida inom kort.