Livshistorier från Nuba Mountains

SoME Gavobevis 2023

5 september 2008

Birgitta Vega och Anna Hedlund berättade om sina upplevelser i Nuba Mountains, ett bördigt område i Sudan med en bred blandning av språk och kulturer. Syftet med resan till Nuba var att göra forskningsarbeten till uppsatser med fokus på etniska konflikter samt resolution 1325 inom UNMIS, United Nation Mission in Sudan. En fråga som ställdes av åhörare under seminariet var hur organisationer jobbade med resolution 1325 i området. Anna Hedlund: – Resolution 1325 var inget NGO:s arbetade med, då det fanns risk för att inte få stanna kvar i landet, att arbeta med strukturer anses som alltför laddat. Organisationer i Nuba jobbar primärt med de basala behov som krävs. Tillexempel byggs brunnar och dammar i närheten av byarna så att kvinnorna inte behöver gå milslånga sträckor för att hämta vatten. Genus får komma senare. När det gäller FN:s arbete med resolution 1325 i området, var det inte något som var direkt märkbart. Birgitta Vega berättar: – Det fanns policies för hur FN ska arbeta med 1325, men man var väldigt underbemannade och det konkreta arbetet var eftersatt. FN-missionen i Sudan hade inte heller tillräckligt med mandat för att kunna arbeta framgångsrikt med resolutionen. Det fanns en Gender Adviser som utbildade personal i frågorna, men det var många i området som inte kände till 1325. Resultatet av uppsatserna kommer att publicerar på Operation1325:s hemsida inom kort.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...