Liberias och Finlands handlingsplaner i topp/Liberia and Finland among the Best

SoME Gavobevis 2023

12 oktober 2010

En forskare som analyserat de handlingsplaner som stater skrivit för att sätta 1325 i verket menar att den från Finland, den från Elfenbenskusten och den från Liberia är bäst i klassen.

”Ett land som nyligen befunnit sig i krig kan vilja börja studera handlingsplanerna från Liberia och Elfenbenskusten,” skriver forskaren Jan Fritz.

A researcher analyzing national action plans for resolution 1325 has found the one from Finland, the one from Côte d’Ivoire and the one from Liberia to be good examples to follow.

”A country that has been in a recent violent conflict might want to begin with the plans developed by Liberia and Côte d’Ivoire,” researcher Jan Fritz states in her study.

Den från Elfenbenskusten pekar ut prioriteringar, ger detaljer om finansiering och vilka som är ansvariga för att verkställa handlingsplanen. Och den från Liberia sticker ut för att den utvecklats i samrådsanda och för dess utvecklade övervaknings- och utvärderingsmekanismer. Trots att handlingsplanen brister i delar som ansvar för resultat, rapportering och budgetanslag uppfyller den finska handlingsplanen många viktiga kriterier för en bra plan. Den är tydlig, välorganiserad och i många fall detaljerad, summerar Jan Fritz i sin rapport.

The one from Côte d’Ivoire gives priorities, provides detail about finances and implementers and the Liberia action plan is noted for its collaborative development and its ”comprehensive monitoring and evaluation mechanisms. Despite weaknesses such as outcomes, reporting and financial allocations the Finnish plan fullfils important criteria and is clear, well-organized and frequently detailed.

One important way for governments around the world to show that they actually intend to take resolution 1325 seriously is to make effective national action plans.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...