Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

På den Internationella Kvinnodagen, 8 mars, lanserade Liberia en handlingsplan för genomförandet av resolution 1325.

På den Internationella Kvinnodagen, 8 mars, lanserade Liberia en handlingsplan för genomförandet av resolution 1325. Liberia är först ut av länder som befinner sig i en post-konfliktsituation med att anta en nationell handlingsplan. Det är nu tolv länder i världen som har antagit nationella handlingsplaner för 1325.

Under de senaste sju månaderna har Liberias departement för Genus och Utveckling samarbetat med olika FN-organ och organisationer från det civila samhället med utformningen av handlingsplanen.


– Vi har försökt att ge alla lokala aktörer en röst under framtagandet av handlingsplanen, säger Carolina Taborga, UN-ISTRAW. Det är viktigt att planen reflekterar den lokala befolkningens vilja, så att de känner ett visst ägarskap av den nya planen.


Liberias Genus- och utvecklingsminister, Vabah Gayflor, understryker vikten av att Liberia lever upp till sina internationella förpliktelser och se till att kvinnor är delaktiga i all planering och beslutsfattning av freds- och säkerhetsfrågor. Liberias nya handlingsplan har även gett utrymme till FN:s resolution 1820, om sexuellt våld mot kvinnor i krigstid:


– Liberia är stolt över att ha kommit så långt och att kunna demonstrera vår vilja att nå målen av jämställdhet mellan könen och personlig säkerhet genom att anta den här handlingsplanen.


Liberias President, Ellen Johnson Sirleaf, som presenterade den nya handlingsplanen, är Afrikas första kvinnliga demokratiskt valda statsöverhuvud. ”Ma Ellen”, som hon även kallas, har under sin tid vid makten tillsatt flera kvinnliga ministrar på nyckelpositioner och är känd för att driva en reforminriktad politik med fokus på utveckling och demokratisering av samhället.

Läs handlingsplanen här