Kunskapsbanken

LäR DIG MER

”Säkerhetsrådet uppmanar enträget

medlemsstaterna att se till

att kvinnor i ökad utsträckning

deltar på alla beslutsnivåer i nationella,

regionala och internationella

institutioner och mekanismer

för förebyggande, hantering

och lösning av konflikter.”

~RESOLUTION 1325:S FÖRSTA PARAGRAF

AKTUELLT

BLOGG

EGET MATERIAL

REKOMMENDATIONER

VERKTYG

PUBLIKATIONER

STÖDMEDLEMSKAP

AKTUELLT

Bygger på fakta och är mer analyserande.

Konsekvenserna av pausat bistånd

Konsekvenserna av pausat bistånd

Vi välkomnar att regeringen via SIDA nu har hävt frysningen av utvecklingsbistånd till Palestina. Den nästa halvårslånga frysningen har medfört konsekvenser för våra lokala partners viktiga arbete för fred och demokrati och vi ser alla fram emot att kunna ta upp detta...

BLOGG

Våra tyckande åsikter.

Praktikant: Uppgifter, Upplevelser och Utmaningar.

Praktikant: Uppgifter, Upplevelser och Utmaningar.

Tio veckors praktik senare är jag tacksam för att jag har fått både bidra och ta del av massvis med nya erfarenheter och lärdomar. Ingen dag har varit den andra lik, och att-göra listan har aldrig varit i närheten av tom. Med det sagt så tackar jag Anette, hennes alltid lika positiva “det löser sig” inställning och förstklassiga handledning.  

Ny kanslichef – Anette Uddqvist

Ny kanslichef – Anette Uddqvist

Hej,  Jag har fått förtroendet att axla rollen som kanslichef på Operation 1325. Ett förtroende som jag tar på stort allvar och planerar att förvalta väl.  Jag kommer från en internationell humanitär bakgrund och har erfarenhet från att ha arbetat i...

EGET MATERIAL oM KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

FREDSPROCESSER: HUR FUNGERAR DE OCH HUR KAN KVINNOR TA PLATS?

Här skriver vår ordförande Lena Sundh om fredsprocesser. Artikeln är en del av en bredare översikt av olika fredsprocesser i världen och finns publicerad i vår medlemsorganisations Kvinnor för Fred’s egna tidning.

Artikeln: Fredsprocesser

Mahbouda Seraj och Jamila Omar: Missing The Target. Foto Kvinna till Kvinna, Sara Lu.

OM OPERATION 1325

Här är en film som vi har tagit fram för att ge dig som inte känner till Operation 1325 en liten inblick i vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi är väldigt glada över att vår hjältinna doktor Louise Olsson, senior forskare inom kvinnor, fred och säkerhet vid Institutt for Fredsforskning i Oslo, medverkar med sin expertis och gedigna kunskap!

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks däri.

KVINNORS ROLL(ER) I EN FREDSPROCESS OCH SAMHÄLLEN I KONFLIKT

Varför är det viktigt att kvinnor deltar i fredsprocesser? Tf kanslichef Charlotte Lind och doktor Louise Olsson, som forskar om kvinnor, fred och säkerhet, svarar på frågan i denna film.

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks däri.

RESOLUTION 1325: A RESOLUTION FOR PEACE

RESOLUTION 1325: A RESOLUTION FOR PEACE

Boken syftar till att göra FN:s Säkerhetsrådresolution 1325 tillgänglig för det civila samhället och könspraktiker genom att göra den enkel att förstå och utforska hur den kan användas i praktiken.

A Resolution for Peace

PEACE? RESOLUTION 1325 AN INTRODUCTION

PEACE? RESOLUTION 1325 AN INTRODUCTION

Den 31 oktober 2000 antog FN:s säkerhetsråd en historisk och unik resolution om kvinnor, fred och säkerhet; UNSCR 1325, som betonar kvinnors aktiva roller som fredsförmedlare. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande i alla aktiviteter som handlar om konfliktprevention, fredsbevarande, fredsbyggande och postkonfliktrekonstruktion.

Infobroschy Resolution 1325 ENG

RESOLUTIONEN I FICKFORMAT

RESOLUTIONEN I FICKFORMAT

KRIG DRABBAR ALLA - FRED MÅSTE BYGGAS GEMENSAMT

KRIG DRABBAR ALLA - FRED MÅSTE BYGGAS GEMENSAMT

Med den här skriften vill Operation 1325 inspirerar dig att lära dig mer om krig och fred, och diskutera varför fler kvinnor behövs i fredsprocesser. I skriften möter du några fredsaktivister som är levande exempel på att kvinnor trots motstånd tar plats och gör sina röster hörda för krig och fred.

Krig drabbar alla – fred måste byggas gemensamt

CEDAW – FN:s Kvinnokonvention

FN:s kvinnokonvention CEDAW antogs 1979 och har hittills ratificerats av 90% av FN:s medlemsstater, dom är juridiskt bundna till att anpassa sina lagar efter CEDAW och leva upp till konventionens krav. 

CEDAW, som består av 30 artiklar, definierar vad som utgör diskriminering av kvinnor och fastställer en agenda för nationella åtgärder för att avskaffa sådan diskriminering.

Lär dig mer om CEDAW i denna video. 

Om Resolution 1325

Om Resolution 1325

Det gär är en snabb guide till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och nödvändiga åtgärder för att uppnå resolutionens mål.

WHAT IS RESOLUTION 1325

KVINNORS INKLUDERING

Att uppnå jämställdhet mellan könen är ett mål i sig. Men det är också avgörande för att vi ska nå andra mål, så som fred, säkerhet och hållbar utveckling. Denna korta publikation tar upp varför kvinnors inkludering i fredsprocesser är viktigt. 

Womens Participation in Peace Processes: Why it Matters

Tillbaka till toppen

VILL DU VETA MER?

Läs här om de nio andra resolutioner inom Women Peace Security agendan.

REKOMMENDATIONER

PÅVERKANSRAPPORT

Operation 1325 har tillsammans med två av våra jemenitiska partnerorganisationer tagit fram en påverkansrapport. Rapporten riktar sig till svenska belsutsfattare och det internationella samfundet och innehåller rekommendationer för att öka kvinnors deltagande i en möjlig nationell fredsprocess i Jemen.

Påverkansrapport ENG

Rezoluta 1325: KONFERENCË KOMBËTARE. Konferes i Albanien.
Rezoluta 1325: KONFERENCË KOMBËTARE. Konferes i Albanien.
POLICYREKOMMENDATIONER TILL ATT MOTVERKA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

POLICYREKOMMENDATIONER TILL ATT MOTVERKA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Följande rekommendationer har tagits fram av kvinnor, mellan 17- 25 år, från olika delar av Stockholm. Genom sitt engagemang i Motkraft, ett projekt inom Operation 1325, bjöds de in till en workshop tillsammans med Life & Peace Institute i oktober 2020.

Motkraft Policyrekommendationer

REKOMMENDATIONER FÖR HUR SVERIGE KAN BIDRA TILL GENOMFÖRANDET AV RESOLUTION 1325 I PALESTINA, JORDANIEN, ALBANIEN, JEMEN, IRAK, EGYPTEN, LIBYEN, LIBANON, SYRIEN OCH TURKIET (2020)

Under hösten 2020 publicerar Operation 1325, tillsammans med våra partnerorganisationer, policy papper med rekommendationer om hur Sverige kan verka för implementeringen av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i 10 olika länder.

Läs mer on Policyrekommendationer

Projekt Palestina Feminfluencer

ANALYSER AV NATIONELLA HANDLINSPLANER FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

Här har vi samlat de analyser vi gjort på olika nationella handlingsplaner för genomförandet sv FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Analyser av Nationella Handlingsplaner

WOMEN COUNT

Women Count är rapporter som analyserar och utvärderar det nationella genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Läs våra women count-rapporter nedan.

Women count

Tillbaka till toppen

VILL DU VETA MER?

Läs här om de nio andra resolutioner inom Women Peace Security agendan.

VERKTYG

YOUNG WOMEN MEDIATORS HANDBOOK (2020)

YOUNG WOMEN MEDIATORS HANDBOOK (2020)

Palestinian Centre for Peace and Democracy och Operation 1325 har publicerat en handbok tillsammans baserat på erfarenheterna från verksamheterna Young Women Mediation School och Styrelsetraineeprogrammet. Vi delar berättelser, planeringar och goda exempel på engagemang över generationsgränserna.

Young Women Mediators Handbook

MEDIATION AND INFLUENCE INSIGHTS: VIEWS AND EXPERIENCES ON INFLUENCING PEACE PROCESSES (2017)

MEDIATION AND INFLUENCE INSIGHTS: VIEWS AND EXPERIENCES ON INFLUENCING PEACE PROCESSES (2017)

Operation 1325 vill stödja kvinnliga medlare i deras freds- och konfliktprocesser. Vi har samlat synpunkter och insikter om medlingsprocesser i denna mindre publikation för inspiration och uppmuntran. Det är ett bidrag till arbetet för fler kvinnliga fredsmäklare.

Mediation and Influence insights

Rezoluta 1325: KONFERENCË KOMBËTARE. Konferes i Albanien: Kvinnor namntecknar sina namn.
Konferens i Stockholm
YOU MAKE THE DIFFRENCE - THE 1325 TOOLKIT (ENGELSKA OCH ARABISKA)

YOU MAKE THE DIFFRENCE - THE 1325 TOOLKIT (ENGELSKA OCH ARABISKA)

Syftet med 1325 TOOLKIT är att erbjuda en enkel och användbar resurs för hur man kan bidra till att öka kvinnors deltagande, skydd och egenmakt i konflikt- och postkonfliktområden. En resurs för internationell uppdragspersonal, nationella tjänstemän och personal inom säkerhetssektorn, NGO-arbetare och aktivister – eller alla som arbetar för reformering och förbättring av säkerhetssektorn. Eftersom sammanhang och mandat kan variera avsevärt är inte alla förslag och exempel som presenteras i denna broschyr relevanta och användbara för alla i varje given situation, men ta dig tid och läs med ett öppet sinne och låt den vara till vägledning och inspiration för ditt eget arbete och dina egna ansträngningar.

The 1325 Toolkit – ENG

The 1325 Toolkit – ARA

MEDIA TOOLKIT: CREATING SPACE FOR WOMEN'S RIGHTS - PRACTICAL ADVICE

MEDIA TOOLKIT: CREATING SPACE FOR WOMEN'S RIGHTS - PRACTICAL ADVICE

1325 MEDIA TOOLKIT har utvecklats av Operation 1325 i samarbete med Women’s Empowerment Organization i irakiska Kurdistan (WEO), Women Media and Development i Palestina (TAM) och Media Association for Peace i Libanon (MAP).

Det är baserat på våra gemensamma erfarenheter och lärdomar från års arbete med påverkans- och mediestrategier för att öka kvinnors rättigheter och genomförandet av Resolution 1325 i Mellanöstern och Nordafrika-regionen.

Media toolkit: Creating space for womens rights

NAP NAVIGATOR

NAP NAVIGATOR

En praktisk guide till processen att utveckla en Nationell Handlingsplan för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

NAP Navigator Toolkit är en del av NAP Navigator-utbildningskonceptet för kompetensutveckling kring nationella handlingsplaner om FN:s resolution 1325 och agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

NAP Navigator Toolkit

SÄKERHET PÅ MARKEN (2012)

SÄKERHET PÅ MARKEN (2012)

Denna broschyr erbjuder de av er som arbetar med säkerhetssektorsreform (SSR) i konflikt- och postkonfliktområden enkla och användbara råd om hur ni kan bidra till att öka kvinnors deltagande och stärka skyddet för kvinnor i dessa områden.

Dessa råd bygger på rekommendationer formulerade av kvinnliga aktivister med erfarenhet från Irak, Sudan och Irakiska Kurdistan i samarbete med svenskt personal från SSR-uppdrag i konfliktområden.

Säkerhet på marken

FREDSAGENT 1325

FREDSAGENT 1325

Fredsagent 1325 är en handbok för utbildning och kompetensutveckling/ ”empowerment” för att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, konflikthantering, ickevåld och fred. Syftet är att ge kunskap, redskap och inspiration för att förändra – att förebygga våld och krig och
skapa en rättvis, hållbar och fredlig utveckling i den närmaste omgivningen och globalt.

FREDSAGENT Handbok 1325

OPTIONS FOR ACTION

OPTIONS FOR ACTION

Den här korta guiden ger dig konkreta exempel på vad du kan göra för att bidra till agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Options For Action

Tillbaka till toppen

VILL DU VETA MER?

Läs här om de nio andra resolutioner inom Women Peace Security agendan.

publikationer tillsammans med nätverk

THE GAME CHANGER (2023)

THE GAME CHANGER (2023)

Världen står inför flera sammanflätade kriser som hindrar framsteg och skapar en motreaktion mot mänskliga rättigheter globalt. Efterverkningarna av pandemin, växande hunger och fattigdom, klimat- och naturkriser och tillbakagången av demokratiska framsteg är faktorer som har en särskilt negativ inverkan på jämställdhet. En feministisk utrikes- och utvecklingspolitik har potential att åstadkomma verklig förändring genom att adressera de grundläggande orsakerna till ojämlikhet och ojämna maktförhållanden.

Bakom denna publikation står 16 svenska civilsamhällesorganisationer som samordnas inom plattformen CONCORD Sverige.

The Game Changer

<br />
KVINNOR I SVERIGE 2021 - EN GRANSKNING (2021)

KVINNOR I SVERIGE 2021 - EN GRANSKNING (2021)

Kvinnokonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1979. Syftet med konventionen är att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att uppnå kvinnors fulla mänskliga rättigheter på lika villkor som män. Sverige var det första landet i världen att ratificera konventionen 1980.

Hösten 2021 ska Sveriges regering granskas av FN:s CEDAW-kommitté. Inför

granskningen har Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket tagit fram en skuggrapport till regeringens rapport. Rapporten går igenom kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken utifrån de 16 artiklarna i Kvinnokonventionen.

Flertal organisationer och Operation 1325 ingår i CEDAW-nätverket och står bakom rapporten.

Kvinnor i Sverige 2021

Seminarium
HUR FEMINISTISK ÄR SVERIGES UTRIKESPOLITIK? (2017)

HUR FEMINISTISK ÄR SVERIGES UTRIKESPOLITIK? (2017)

Sverige är det första landet i världen som har en uttalad ambition att föra en feministisk utrikespolitik, en politik som har som målsättning att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser. När Sveriges utrikesminister Margot Wallström lanserade den feministiska utrikespolitiken hösten 2014 var det ett modigt och viktigt politiskt ställningstagande.

Sedan dess har vi sett flera stora bakslag för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter världen över. I denna rapport går 19 av CONCORD medlemsorganisationer ihop för att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik under året som gått.

Hur Feministisk är Sveriges Utrikespolitik

FEMINIST POLICIES FOR CLIMATE JUSTICE (2020)

FEMINIST POLICIES FOR CLIMATE JUSTICE (2020)

I återhämtningen efter coronakrisen har vi en chans att bygga upp en mer hållbar värld än tidigare. För att omställningen ska vara både inkluderande och rättvis krävs en klimatpolitik som ser flickor och kvinnor som aktörer. Men denna granskning visar att både svenska och internationella lagar och ramverk missar att göra kopplingen mellan genus och klimat. Med det missas också chansen att bygga en grön och jämställd värld.

Flertal organisationer och Operation 1325 är medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetargrupp och har bidragit till framtagandet av rapporten och dess rekommendationer inom sina respektive expertområden.

Feminist Policies for Climate Justice

ISLANDS OF PEACE AND JUSTICE (2023)

ISLANDS OF PEACE AND JUSTICE (2023)

Medlemmar i arbetsgruppen från olika delar av OSSE-regionen och med olika anknytning till civilsamhällesorganisationer och nätverk får säga sitt i denna publikation. De delar med sig av material som de har utbytt med gruppen och som har väckt diskussioner.

Texterna är en rik källa till fördjupad allmän reflektion om fredsbyggande och försvaret av kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. En del texter är utdrag ur en längre version eller publikation. Känn dig inspirerad att läsa mer.

Kvinnornas berättelser skapades i direktkontakt med lokala aktivister på plats och åtföljdes av internationella experter för att nå och informera viktiga aktörer med sina budskap.

Islands of peace and justice

Tillbaka till toppen

VILL DU VETA MER?

Läs här om de nio andra resolutioner inom Women Peace Security agendan.

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

11 + 12 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.