Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

 

 

 

 

För att skapa en gemensam plattform för jämställdhet och rättvisa hölls ett möte med representanter från olika kvinnoorganisationer, forskare och politiker i början av denna vecka. Mötet genomfördes måndagen den 26 februari i Istanbul och leddes av Operation 1325:s samarbetspartner Gülseren Onanc, en driven affärskvinna, feminist och även medlem i landets största oppositionsparti CHP. Tillsammans står deltagarna upp för att alla människor oavsett kön, etnicitet, sexualitet, språk, religion och politisk tillhörighet ska ha samma rättigheter.

Ur mötet kom en gemensam deklaration som uppmanade till handling från statens håll, domstolsväsendet, politiska partier och civilsamhället. Listan på uppmaningar är lång. Uppmaningar riktade mot staten innefattade bland annat inrättandet av ett jämställdhetsdepartement och att antalet kvinnor i lokalpolitiken ökar. Deklarationen uppmanade också den turkiska staten att följa de internationella konventioner som Turkiet skrivit under. Det hotfulla språk som möter kvinnor i politiken ska också bytas ut mot ett inkluderande och fredligt språkbruk. Det undantagstillstånd som råder i landet ska upphöra omedelbart. Allt våld mot kvinnor måste upphöra genom preventiva metoder och hårdare straff. I uppmaningarna mot domstolsväsendet fanns en transformativ ansats, att sluta omhulda ett förtryckande patriarkat och istället adressera ojämlikheter och orättvisor.  När det kommer till att öka kvinnors politiska deltagande är förväntningen på politiska ledare att lagstadga om jämställdhet mellan män och kvinnor för att på så sätt genomföras i politiska partier och beslutsorgan. Tillsammans avslutar dem med en uppmaning till sig själva, att skapa breda samarbeten inom civilsamhället för att få större genomslag för sina idéer.

Samlingen fick stort genomslag i turkiska media och rapporterades ifrån av bland annat Cymhuriet. Totalt deltog över 50 personer, varav 14 journalister från 10 olika tidningar och nyhetsbyråer. 

Mötet är en uppföljning på höstens toppmöte där hela 1500 kvinnor deltog. De har startat upp en on-line-plattform (https://cihanbilir.wixsite.com/platform) och diskuterade också att skapa en särskild TV- eller radiokanal för att nå en bredare grupp av kvinnor. Tanken är att mötena ska återkomma med regelbundna mellanrum.

Projektet finansieras av medel från SI, ursprunglig finansiär är SIDA. SI eller SIDA har ej medverkat till utformningen av projektet.