Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 närvarade vid ett seminarium där kvinnliga representanter från IFAPA, Inter-Fatih Action for Peace in Africa, delgav sina erfarenheter från konflikt-

Operation 1325 närvarade vid ett seminarium där kvinnliga representanter från IFAPA, Inter-Fatih Action for Peace in Africa, delgav sina erfarenheter från konflikt- och fredsbyggnadskontexter. Carin Gardbring, styrelseledamot i Operation 1325, är koordinator för projektet i Norden.

En av deltagarna på seminariet, en kvinna från Togo, berättade om sina erfarenheter av att ha levt i konflikt- och fredsbyggnadskontexter så här:

”Vi var en grupp kvinnor som träffades för att diskutera vad vi kunde göra för att bidra till vårt lands utveckling. Vi insåg att fred är omöjligt om inte alla aktörer och grupper i samhället involveras. I mitt land, Togo, är 52% av befolkningen kvinnor. Det borde vara självklart att demokrati inte kan vara ett projekt som exkluderar dem”.

Svenska kyrkans ansvariga för internationella frågor, Margareta Grape, berömde denna IFAPAs kampanj ”A mother’s Cry for Africa”, som betonar kvinnors roll i arbetet för fred och menade att projektet ligger i linje med och anknyter till FNs säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet.

Ökat inflytande för kvinnor i Togo 

Kvinnan från Togo fortsatte sin berättelse och poängterade att kvinnorna i Togo har gått från att vara marginaliserade till extensivt involverade på alla nivåer i samhället och i beslutsfattande. Kvinnogrupperna arbetade på tre olika områden för att göra sina röster hörda och involveras i konfliktlösningsprocessen. Dels gick kvinnoorganisationer runt i samhällen för att utbilda kvinnor och skapa en fredskultur baserat på tanken att kvinnor automatiskt sprider kunskap och värderingar till sina barn. Dels har de utövat påverkansarbete på regeringsnivå för att uppmärksamma och höja medvetenheten kring kvinnors problem och utsatthet, men också för att få politiska partier att inkludera kvinnor på sina partilistor inför det stundande valet i juni. Slutligen har olika kvinnogrupper enats om att samarbeta för en hållbar fred genom att söka bekämpa fattigdom genom ekonomisk utveckling, fastän delegaten poängterade att det råder delade meningar om huruvida ekonomisk utveckling är den mest önskvärda metoden för att komma till bukt med detta.

Gränsöverskridande fredsambition

IFAPA är ett projekt som för samman representanter från de sju största trostraditionerna i Afrika för att samarbeta religionsöverskridande med olika fredsinitiativ. Carin Gardbrings arbete som nordisk koordinator syftar till att skapa intresse och engagemang för utveckling och fred i Afrika bland de nordiska ländernas religiösa ledare och grupper. Besöket i Sverige blandade representanter från bland annat Uganda, Sudan, Rwanda, Togo, Sierra Leone och Kenya. Under vistelsen genomfördes workshops, seminarium och informella möten med representanter dels från olika FN-relaterade frivilligorganisationer som arbetar mot Afrika i frågor som relaterar till genus, fredsbyggande och demokrati, dels freds- och utvecklingsarbetande rörelser och olika trossamfund.


Mer information om projektet finns här.


Källa: www.ekklesia.co.uk/node/5227/print, 070508