Kvinnors roll avgörande i återuppbyggnadsarbetet i Haiti

SoME Gavobevis 2023

26 februari 2010

Bernice Robertsson, analytiker vid International Crisis Group, har i en artikel i ”The Daliy Beast” uppmärksammat Haitis tragiska förlust av ett antal betydande kvinnorättsaktivister i jordbävningen den 12 januari. Bland de omkomna kvinnorna var tre av Haitis mest kända och framstående feminister, Myriam Merlet, ansedd kvinnorättsaktivist, Magalie Marcelin, jurist mest känd för sitt arbete mot våld mot kvinnor och Anne-Marie Coriolan, lingvist, ekonom och förkämpe för kvinnors rättigheter i Haiti.

År 1994 var dessa kvinnor med och etablerade departementet för kvinnors rättigheter där de sedan också kom att arbeta alla tre. Coriloan arbetade som stabschef under 1995, vilket Merlet senare också gjorde. Marcelin arbetade, i samarbete med departementet under 2009 för att parlamentet skulle anta en lag om att legitimera hushållsnära tjänster, en lag som skulle försäkra att 200 000 kvinnor och flickor fick arbetarstatus under Haitisk lag. Departementet och de tre kvinnorna arbetade också med ett lagförslag om faderskap för att försäkra erkännandet och stödet för barn födda utanför äktenskap.

Alla tre kvinnor var grundare till framstående kvinnorättsorganisationer i Haiti – SOFA (the Haitian Women´s Solidarity Movement), Kay Fanm och Enfofam – vilka arbetat för att skapa ”National Coordination for Advocacy on Women´s Rights”, en plattform för feministorganisationer i landet. Plattformens mål har varit att öka kvinnors rättigheter och förbättra de socioekonomiska villkoren för kvinnor i Haiti. Genom dessa kvinnors arbete hade Haiti vid jordbävningen den 12 januari 2010, 7% kvinnor i sin nationella polisstyrka, fyra kvinnor som regeringsministrar och sex stycken kvinnor i parlamentet och ännu fler på vallistan för det planerade parlamentsvalet den 28 februari.

På grund av dessa kvinnors arbete är våldtäkt nu ett straffbart brott, våld i hemmet mer fördömt än någonsin tidigare och kvinnors bidrag till Haitis socioekonomiska framsteg blir mer och mer uppmärksammat och införlivat i landets strategier för fattigdomsbekämpning och utveckling. De tre omkomna kvinnorna lade grunden för den form av aktivism som idag är viktig i Haitis återuppbyggnadsarbete. Kvinnors fulla deltagande i återuppbyggnadsarbetet är avgörande för landets fortsatta arbete för jämställdhet. För att försäkra att Haitis återuppbyggnad och återhämtning inkluderar kvinnor måste arbetet bygga på bland annat arvet av Coriolans, Marcelins och Merlets tidigare arbete, menar Bernice Robertsson.

Vad borde då göras och hur kan kvinnors deltagande i återuppbyggnad av landet främja jämställdhet? Robertsson menar att kvinnor måste inkluderas i det arbete som nyligen inletts för att se till att landets och kvinnors behov i post-katastrofsituationer tillfredställs, varav kvinnors deltagande i uppbyggnaden av skola och sjukvård är det mest akuta. Detta för att bl.a. försäkra flickors fortsatta utbildning, vilken var cirka 40 % när landet drabbades av jordbävningen, och för att se till specifika behov kvinnor har vad gäller reproduktiv hälsa samt förbättra den klart klandervärda tillgången och kvalitén på reproduktiv sjukvård som fanns innan katastrofen.

Vad gäller återuppbyggnaden av Haitis nationella polisstyrka, bör kvinnorättsaktivister kräva fler kvinnor inom poliskåren och arbeta för att utbildning kring frågor som rör våld i nära relationer blir inkluderat i polisutbildningen. När kontrakt för uppbyggnaden av Haiti utdelas bör jämställdhetsförespråkare kräva att vissa kontrakt reserveras för kvinnors företagsverksamhet och att kvinnor på landsbygden blir en del av utvecklingen vad gäller eget företagande på mikronivå.

Kvinnors deltagande i uppbyggnadsarbetet är avgörande för att fortsätta arbetet för ett jämställt haitiskt samhälle och för att säkerställa samtliga medborgares behov i post-katastrofsituationer som denna. Kvinnors deltagande i återuppbyggnaden av sitt land är därför en nödvändighet, idag och för framtiden.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...