Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I början av mars hade fjorton kvinnliga fredsarbetare från Israel och Palestina en veckolång konferens i Sverige för att tala om fred och informera om konflikten i Mellanöst

I början av mars hade fjorton kvinnliga fredsarbetare från Israel och Palestina en veckolång konferens i Sverige för att tala om fred och informera om konflikten i Mellanöstern. På ett seminarium i riksdagen gav några av kvinnorna sin syn på fredsarbetet.

Varma leenden och hjärtliga kramar präglade stämningen i riksdagens andra kammarsal, där människor från såväl Sverige som Västbanken, Gaza och Israel fanns på plats. Under en onsdagseftermiddag samlades ett femtiotal personer i riksdagen för att lyssna till och tala med de inbjudna kvinnorna. Konferensen i Sverige, som organisationen Operation 1325 arrangerade, var unik i sitt slag. Att kvinnor från både israeliska och palestinska områden träffas på detta sätt för att tillsammans tala om fredsarbete är omöjligt i hemlandet, varför veckan utgjorde en unik möjlighet för samtal. Bland deltagarna fanns ministrar, journalister, författare och fredsarbetare.

– Vi vill tala om hur man kan hitta en lösning som involverar kvinnors perspektiv, sade Maj Britt Theorin, samtalsledare i riksdagen, som också var med under konferensens tre dagars seminarium på Tollare folkhögskola i Nacka.

Hon berättade att gruppen kvinnor från Israel och Palestina nu träffades för andra gången. De har under dagarna haft ”kloka, om än heta debatter” och gått djupare in i frågor som diskuterades även förra gången de träffades; för ett år sedan i Istanbul. Då behandlades bland annat ämnen som hur FN:s resolution 1325 skulle kunna användas i respektive kontexter och huruvida samarbete mellan organisationerna är möjligt.

Mot slutet av veckan splittrades gruppen för att åka runt i Sverige och informera svenska universitetsstudenter och gymnasieelever om sitt arbete i Malmö, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå.

– Det är en brännhet fråga med tanke på situationen i Gaza just nu, sade Maj Britt Theorin.

Fyra talare från gruppen delade med sig av sina perspektiv på situationen, bland dem en minister från den palestinska myndigheten och författaren Susan Nathan. I sina anföranden tog de bland annat upp frågan hur EU och resten av världen borde agera i förhållande till Israel, men också hur enskilda individer kan påverka och göra skillnad. Uppmaningen var att låta bli att blunda för situationen och istället ta sitt samhällsansvar – exempelvis genom att mana sin regering att agera i frågan. Aliyah Strauss, ordförande för Women’s International League for Peace and Freedom i Israel, menade att kvinnorna måste våga ta för sig i fredsarbetet.

– Jag är en kvinna som lärt mig att kliva ut i samhället utan rädsla för att bli undanskuffad. Jag har inte tålamod att sitta hemma och vänta på att männen ska bestämma över min vardag, sade hon.

Aliyah Strauss påpekade att fred måste bygga på avtal som båda sidor kan leva med. Hon betonade betydelsen av förståelse mellan människor och menade att där har ”gräsrötter” som hon en stor uppgift att fylla.

– Vi blir bombarderade med information, men det räcker inte. Vi måste hitta vägar och platser att möta människor, lyssna, kompromissa och diskutera informationen. Det är vad vi gör i vårt arbete, och jag hoppas att vi öppnat en liten springa i muren av missförstånd, sade hon.

Kvinnor har dessutom, enligt Aliyah Strauss, goda kunskaper i att lyssna, känna empati och föra dialog med andra. Detta gör att de, i linje med FN:s resolution 1325, har sin plats i fredsprocessen.

Författaren Susan Nathan, själv israel, talade om hur omvärlden blundar för alla brott mot internationella lagar som sker i Israel. Hon berättade om sorgen hon känner över politiker som har en åsikt privat och sedan går ut med något annat på den politiska arenan.

– Var är politikerna som vågar tala ut? Lever vi i en värld där politisk karriär, välfärd och rikedom är det viktigaste? Jag vill veta. Jag vill ha ett svar, sade hon.

Salwa Duaibis, jurist från Västbanken, jämförde Israel med ett ”bortskämt barn” som vill äta choklad dagen lång. Likt föräldrarna som måste sätta gränser för barnet måste omvärlden låta Israel känna konsekvenser av att bryta mot folkrätten.

– Utan lagar och regler lever vi alla i kaos, sade hon.

Hon gjorde också en jämförelse med en grupp grannar som sätter upp regler för hur man får bete sig i närområdet för att alla ska kunna trivas. Dessa regler måste följas för att livet ska fungera och om de inte följs ska det få konsekvenser. Européer och amerikaner måste alltså, enligt Salwa Duaibis, sätta högre press på Israel för att få dem att inse allvaret i att inte respektera internationell rätt.

Efter talen hölls en öppen frågestund. Både pessimism och optimism inför framtiden luftades, men i slutändan var det ändå i en positiv anda mötet avrundades. – Vi kan uppnå fred i mellanöstern, så länge vi arbetar tillsammans med målet i sikte, avslutade Maj Britt Theorin.