Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

”Hela samhället utvecklas genom att våra fruar ges utbildningsmöjligheter”, menar en av de kongolesiska män vars fruar deltar i internationella kvinna till k

”Hela samhället utvecklas genom att våra fruar ges utbildningsmöjligheter”, menar en av de kongolesiska män vars fruar deltar i internationella kvinna till kvinnas kapacitetsutvecklande program. Både män och kvinnor välkomnar det bidrag som kvinnornas nyvunna kunskap innebär.

Kvinnorna kan bidra till eller själva utföra arbetet med boskap och grödor samtidigt som ökad läskunnighet har gett ökade möjligheter och verkat underlättande på andra områden.


Den grupp kvinnor i Nemba, Kongo, som deltagit i internationella Kvinna till Kvinnas program vill vidareutvecklas och fördjupa sin kompetens. De efterfrågar effektivare odlingsmöjligheter och vill därför bygga en brunn. Utvärderingsteamet som besökte Nemba slog med häpnad av den utveckling som skett och dess mottagande och artikeln avslutas:


”Kvinnor, män och barn i Nemba visar att om kvinnor stöttas upp så stärks nationen och både kvinnors, familjers och samhällens förutsättningar förändras positivt.”


Källa: Outereach, Women for Women International, volym 14, nummer 3, hösten 2007