Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Elisabet Thorp arbetar med Operation 1325:s konferens ”Security on the Ground” om säkerhetssektorreform. Hon är jurist och har de senaste åren verkat inom det civila samhället.

Elisabet Thorp arbetar med Operation 1325:s konferens ”Security on the Ground” om säkerhetssektorreform. Hon är jurist och har de senaste åren verkat inom det civila samhället.

Elisabet Thorp har arbetat med mänskliga rättigheter i Kenya för Internationella Juristkommissionen (IJC-S) och kommer senast från Kvinna till Kvinna, där hon varit fältkoordinator i Albanien samt samordnare på huvudkontoret i Stockholm för Serbien, Montenegro och Irak .

Du har olika erfarenhet från det civila samhället. Vad fick dig att vilja arbeta specifikt med resolution 1325?

Som jurist har jag velat arbeta med mänskliga rättigheter, och för mig handlar resolution 1325 om just det. Många kvinnor är inte medvetna om att FN:s mänskliga rättigheter gäller även dem. Att fokusera på att få in kvinnors rättigheter i gällande lagstiftningar är viktigt, för i många fall är nationell lagstiftning applicerad för mäns verklighet och inte kvinnors. Kvinnor måste känna till sina rättigheter för att kunna påverka lagstiftningar i sina länder och för att arbetet med resolution 1325 i förlängningen ska uppnå resultat.

”Security on the Ground” är en uppföljning av en konferens som Operation 1325 genomförde 2009 på temat säkerhetssektorreform och resolution 1325. Vad är syftet med årets konferensens?

Deltagarna kommer vara svensk missionspersonal och kvinnoorganisationer från konflikt- och postkonfliktområden. Syftet med årets konferens är att i insatser som har med säkerhetssektorreform att göra öka missioners samarbete med lokala kvinnoorganisationer och vice versa. Enligt resolution 1325 och den omvärldsanalys som den baserar sig på är kvinnors meningsfulla deltagande en grundförutsättning för att uppnå en hållbar fred.

Utgångspunkten är deltagarnas erfarenhet och konferensen fokuserar på att låta dem formulera praktiska och användbara arbetssätt för att öka kvinnors deltagande, säkerställa kvinnors deltagande och stärka skyddet för kvinnors mänskliga rättigheter.

Nicole Bianchi