Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I november färdigställdes en fredsdeklaration av jemenitiska kvinnor efter en omfattande fältstudie som inkluderade över 3900 kvinnliga röster från tre olika städer i södra Jemen. Studien genomfördes via enkätfrågor som utformades av 100 kvinnliga fredsaktivister i Jemen inom projektet “Yemeni Women for Peace”.  

Våra tre jemenitiska partnerorganisationer har samlat 100 kvinnliga fredsaktivister som under det senaste året deltagit i ett kapacitetsstärkande program med kunskapshöjande inslag om fredsbyggande, kvinnors rättigheter och samhällsbaserad forskning.  Kvinnorna har sen utformat en enkät om kvinnors roll och behov i en framtida fredsprocess i landet. De 100 kvinnliga fredsaktivisterna begav sig sen ut i fältet där de med hjälp av enkätfrågorna samtalade med över 3900 jemenitiska kvinnor.  

Resultat av fredsdeklarationen 

De mest slående resultaten i fredsdeklarationen visar på att majoriteten av kvinnorna som intervjuades inte visste vad resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet var och vilken inverkan den kan ha på en fredsprocess i Jemen. Deklarationen visade även på att den tuffa ekonomiska situationen i Jemen begränsar jemenitiska kvinnors roll i samhället och deras möjligheter att bidra till fred. Å andra sidan bekräftade majoriteten av kvinnorna att de har förmågan att stödja insatser för att främja fredlig samexistens i landet, och att de också har förmågan att delta effektivt i att lösa olika typer av samhällskonflikter. Däremot visade studien att kvinnor saknar en lagstiftning samt politiska och juridiska rättigheter som möjliggör deras deltagande i formella freds- och konflikslösningsprocesser. 

Rekommendationer 

Deklarationen avslutas med ett antal rekommendationer, bland annat att civilsamhällesorganisationer ska satsa på aktiviteter för att höja kvinnors kunskaper om deras roller inom fredsbyggande och att organisationer ska fortsätta att jobba för att förbättra kvinnors ekonomiska status, deras rätt till politiska och juridiska rättigheter och verka för möjliggörandet av deras deltagande i fredsförhandlingar. 

För att läsa hela deklarationen eller en kortare sammanfattning, klicka HÄR.