Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den jemenitiska kvinnorättsorganisationen Mawada, med stöd av Operation 1325, driver under 2021 ett projekt i Aden med syfte att öka kunskapen kring FN:s säkerhetsresolution 1325. Via sin Facebook-sida belyser de vikten av resolution 1325 och det fortsatta arbetet för kvinnors inkludering i civilsamhället. 

Under projektets första möten samlades de 10 kvinnliga deltagarna för att diskutera och få ny kunskap kring resolution 1325, där Operation 1325:s tillförordnade kanslichef Charlotte Lind höll öppningstalet. Samah Yousef, ordförande i Mawada, berättar att deltagarna visar stort engagemang.  

– Om jag inte har hört av mig på några dagar så får jag en massa meddelanden där de undrar när nästa tillfälle ska ske, berättar Samah.   

En stor betydelse för kvinnornas engagemang är känslan av ägarskap, då detta är ett projekt skapat av dem, för dem.  

Under mötena pratade deltagarna mycket om sina utmaningar och behov, där de diskuterade vikten av kvinnor i ledarskapspositioner. Trots den nuvarande bristen av kvinnor på höga positioner tror deltagarna på att förändring är möjlig. De diskuterade könsrollerna i landet där de sett en skiftning efter 2015, när kriget började på allvar. Situationen krävde att många kvinnor började arbeta och många blev ansvariga för både familjen och försörjningen. Deltagarna tror att denna förändring och utvidgning kan leda till att kvinnor ges fler möjligheter att inta mer beslutsfattande positioner.  

Kunskapsspridning via sociala medier 

För att nå ut till den breda allmänheten och sprida sina kunskaper har deltagarna skapat en sida på Facebook där de kommunicerar ut budskap baserat på diskussionerna. Sidan har fått många följare och bidragit till stort engagemang bland allmänheten. Samah beskriver hur hon får många meddelanden från jemenitiska kvinnor i civilsamhället med frågor kring projektet och en vilja att själva vara med.  

Två av deltagarna har även medverkat i varsitt radioprogram för att prata om resolution 1325 och kvinnors rättigheter. Båda kvinnorna pratade om hur viktigt det är med påverkansarbete och att detta måste fortsätta tills budskapet om kvinnors inkludering når regeringen. Bland deltagarna finns även många journalister som tillsammans skriver en rapport som kommer publiceras på Facebook-sidan.  

Utökning av kunskap 

Samah berättar vidare varför projektet är viktigt där hon beskriver den humanitära katastrofen i Jemen och hur den har påverkat hela samhället. Innan 2015 fanns det många program och initiativ som fokuserade på kunskapsdelning kring rättsväsendet, kvinnors rättigheter och demokratiska program på nationell nivå. Men sedan kriget bröt ut har Jemen befunnit sig i en krissituation och på grund av detta ägnar sig de flesta organisationer som är verksamma i landet, inhemska som internationella, med humanitärt bistånd. Därmed finns det en brist av information kring frågor som rör kvinnors rättigheter och resolution 1325.  

– Unga kvinnor besitter inte den kunskapen, men de vill lära sig, säger Samah.  

Hon har under sin tid som ordförande för Mawada noterat att unga kvinnor vill lära sig hur de skriver rapporter till FN kring till exempel mäns våld mot kvinnor, om våldtäkt och trakasserier under konflikter, skydd av kvinnor och vikten av kvinnors inkludering i fredsprocesser.  

– För att ha makt, måste du ha kunskap, konstaterar Samah.  

Hon menar på att om de som styr ser att det finns kvinnor som är starka och innehar rätt kunskaper så kommer de att lita på dessa kvinnor. Samah noterar att det fanns lite framsteg innan pandemin, då de såg ett fåtal kvinnor inom politiken. Tyvärr har detta stannat av, men hon är hoppfull att dessa framsteg kommer fortsätta under det kommande året.  

Arbetet fortsätter 

Under nästa fas av projektet kommer de 10 kvinnliga deltagarna förmedla vidare sina kunskaper till 100 kvinnor inom det jemenitiska civilsamhället. Resultatet av dessa diskussioner kommer spridas vidare via Facebook-sidan där de också kommer att livesända ett möte.  

För att läsa mer om arbetet de gör, klicka in på deras Facebook-sida HÄR.