Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

NGO Working Group on Women, Peace and Security har publicerat sin månatliga rapport där de bland annat nämner situationen i Jemen.  

Rapporten lyfter de positiva aspekterna vapenvilan haft för Jemen. Tyvärr löpte den sex månaders långa vapenvilan ut i oktober. NGO Working Group menar på att jemeniterna befinner sig i ett läge av stor osäkerhet gällande hur situationen kommer att utvecklas. Läget i Jemen har sedan vapenvilans slut varit lugnare än förväntat, men enskilda attacker har skett som både skadat och dödat civila.  

NGO Working Group menar på att rådsmedlemmarna i FN:s säkerhetsråd bör kräva kvinnors inkludering i alla FN-stödda fredskommittéer. Medlemmarna bör även kräva att alla parter, och dess allierade i konflikten, upprätthåller internationella humanitära lagar och respekterar de mänskliga rättigheterna. I rapporten går det att läsa att kvinnors mänskliga rättigheter ska garanteras och vara oförhandlingsbara i samtliga fredsprocesser. I rapporten står det att rådsmedlemmarna måste förstärka stödet till att stoppa det oacceptabla ökade digitala våldet mot kvinnor. Det ökade våldet hotar kvinnors säkerhet och förhindrar deras möjlighet till deltagande i det offentliga forumet.