Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Sydsudan befinner sig just nu i ett läge där det kvinnliga  civilsamhället starkt protesterar mot att de inte får den plats de  förtjänar i den nationella undersökningskommissione

Sydsudan befinner sig just nu i ett läge där det kvinnliga  civilsamhället starkt protesterar mot att de inte får den plats de  förtjänar i den nationella undersökningskommissionen. Operation 1325:s  samarbetspartner EVE Organization är en av de drivande i protesten.

Idag, den 25 januari klockan 10:00, har EVE Organization bjudit in det kvinnliga civila samhället och kvinnliga aktivister till en  presskonferens gällande exkluderingen av civilsamhället i den nationella undersökningskommissionen. Kommissionen har som uppgift att granska och  utveckla gällande sudanesiska lagar samt att undersöka konstitutioner  och akter så att de är formade utefter befolkningens behov.

Brutet löfte

Att man reagerar så kraftigt på den här exkluderingen beror på att man  tidigare fått ett löfte från staten att det civila samhället i Sydsudan skulle vara närvarande i kommissionen med fem medlemmar, så att  synpunkterna från organisationer skulle tas tillvara på i arbetet kring  konstitution och lagar.

Brott mot konstitutionen

Verkligheten har dock blivit en annan. När kommissionen formades var  ingen representant från det civila samhället inbjuden, vilket  resulterade i att de fem platser man hade blivit lovade i kommissionen  uteblev. Detta strider mot den sydsudanesiska konstitutionen, som säger  att det civila samhället alltid måste rådfrågas när kommissioner som  denna ska formas.

Samling av aktivister

Det är med den här bakgrunden som EVE Organization och deras  samarbetspartners från det kvinnliga civila samhället nu aktivt  protesterar mot hur de blivit behandlade. EVE Organization uppmanar alla  kvinnor som kan påverkas av detta att infinna sig för presskonferensen  idag den 25 januari i Juba, Sydsudan. Hoppet är att protesten ska bli  stor och att det kvinnliga civila samhället ska få ta del av den  konstitutionella rättighet de förtjänar.

För mer information om vad som har hänt, klicka här. Överst på denna sida kan du även hitta ett öppet brev som EVE Organization har skickat till de ansvariga.

Julle Bergenholtz