Kvinnor saknas i fredsförhandlingar

SoME Gavobevis 2023

31 oktober 2007

”Kvinnor måste synliggöras, lyftas fram och involveras i alla formella fredsprocesser”. Det konstaterade FNs Säkerhetsråd i ett uttalande i samband med en konferens som hölls i anslutning till 7-årsdagen för antagandet av resolution 1325.

Den 31 okotober är det 7 år sedan den historiska resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet antogs. I Säkerhetsrådets sammanträde i anslutning till denna dag fastställdes alltså att kvinnors deltagande i allt beslutsfattande måste öka.

De 15 medlemsstaterna i rådet var rörande överens om att kvinnor i större utsträckning måste inkluderas i allt arbete som genomförs för hållbar fred.

I sammanträdet, som ägde rum den 23 oktober och samlade 60-talet talare, betonade FNs generalsekreterare Ban Ki Moon att det trots framsteg återstår mycket arbete för både FN och dess medlemsstater innan resolution 1325 är fullt genomförd och en realitet.

”Fler kvinnor på ledande positioner i FN”

Ki Moon sade i sitt inledningstal att fler kvinnor måste tillsättas på ledande positioner i FNs fredsbevarande operationer. Han lyfte fram utnämningen av Ellen Margrethe Loj (Danmark) som ett föregångsexempel och inspiration för framtida utnämningar.

Loj kommer i och med utnämningen till generalsekreterarens särskilda sändebud i Liberia att ha en central roll i en av FNs största fredsbevarande operationer. FNs närvaro i Liberia är därmed unik. Dels genom utnämningen av Loj på en ledande FN-position, dels genom den poliskår från Indien som tillsattes tidigare i år och uteslutande består av kvinnor.

Att kombinera en ökad andel kvinnor med strategier som underlättar för kvinnors perspektiv och deltagande i policyprocesser och beslutsfattande är ett sätt att komma till bukt med underrepresentationen av kvinnor i dessa forum. En underrepresentation som mötet menade kan bemötas genom att tillsätta och utnämna fler kvinnor till seniortjänster och på ledande positioner i fält. Kvinnor på lokal nivå skulle då uppmuntras att engagera och involvera sig i återuppbyggnaden av samhället. Det, i sin tur, skulle underlätta och tillse att utveckligen efter avslutat FN-uppdrag i större utsträckning involverar kvinnor i det offentliga rummet och beslutsfattande.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...