Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I artikeln ”Women write better constitutions” skriver Marie O´Reilly om hur olika parter i det syriska kriget har försökt mötas för att skriva en ny konstitution, men trots att forskning visar att processen blir både mer framgångsrik och hållbar om kvinnor inkluderas så har arbetet hittills exkluderat dem.

Att ta fram en ny konstitution är en viktig del av en fredsprocess bland annat då det öppnar för en samhällelig dialog. Det är en möjlighet att bygga förtroende och att erkänna ojämlikheter och marginalisering som ofta kan vara kärnan till konflikter. Studier visar att inkluderande konstitution gynnar länder nationellt, och det är därför beklagligt att endast 1 av 5 delaktiga i konstitutionsskrivande är kvinnor. O´Reilly refererar till åtta stycken fallstudier som visar att kvinnor som deltar i grundlagsprocessen konsekvent arbetar för jämna och inkluderande samhällen och ökar civilsamhällets deltagande och inkludering.

Jämställdhet har visat sig vara helt avgörande för fred och att jämställdhetsnivån snarare än rikedom, demokrati eller religion är den viktigaste indikatorn på huruvida fredligt ett land är. Kortfattat så är jämställda samhällen också fredligare.

Artikeln beskriver hur syriska kvinnor i flera år försökt delta och kämpat för att bli inbjudna till fredssamtalen men att svaret hela tiden varit- inte nu, utan sen. Trots att man i förhandlingar i Sotji kommit överens om minst 30 % kvinnor i konstitutionskommissionen och nya beslutande organ så har kvinnor fortfarande inte bjudits in i tillräcklig utsträckning. Civilsamhällesorganisationen “Syrian Women for Democracy” har skrivit ett utkast på en genuskänslig konstitution som fokuserar på rättvis representation och jämlika möjligheter för kvinnor och män och lika så etniska, kulturella och religiösa grupper.

Kvinnors exkludering och ”inte nu, utan sedan”-argument känner Operation 1325 igen från otaliga vittnesmål från kvinnliga fredskämpar världen över.  Kvinnors deltagande och inkludering anses inte ha tillräckligt tydliga kopplingar till fred och konfliktfrågor och heller inte vara utav särskild vikt för arbetet. Operation 1325 kämpar för att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser.

Att kvinnors deltagande bortprioriteras är ständigt återkommande och vi kämpar outtröttligt för att alla ska förstå vikten av kvinnligt deltagande för en hållbar fred. Vi uppmanar det internationella samfundet, med Sverige i en nyckelroll i feministisk utrikespolitik, att ta tydligare ställning för kvinnors inkludering och att frågan måste prioriteras. Kvinnors deltagande måste bli en självklar del i fredsarbetet.

Maja Skogh