Kvinnor inte de enda som bör jobba med 1325

SoME Gavobevis 2023

24 november 2011

Statliga myndigheter bör utbilda män och kvinnor om resolution 1325. Det ska inte bara vara ett arbete för kvinnoorganisationer. Detta betonade Sundus Abass, statsvetare från Irak och Ida Lindwall, aktiv inom det Ekumeniska följeslagarprogrammet på ett seminarium i Myntkabinettet den 17 november.

I seminariet som ingick i seminarieturnén Aktörer för hållbar fred, deltog fredsaktörer från Irak, Colombia och svenska jämställdhetsförespråkare.

Något annat som betonades var vikten nå ut till media och allmänhet

Ida Lindwall som deltagit i EU:s fredsbevarande insats i Georgien betonade hur viktigt det är att internationell insatspersonal tar sig tiden att lyssna på kvinnor ur lokalbefolkningen.

– Det är svårt att nå ut till lokala kvinnor i fredsbevarande insatser eftersom kvinnor väldigt sällan involveras i dessa processer. Därför behöver man utveckla strategier för att träffa kvinnor och ta in deras erfarenheter och behov, sa Ida Lindwall.

Kvinnor som förebilder

Lisa Eriksson som är aktiv inom det politiska partiet Feministiskt Initiativ menade att kvinnors inträde i beslutsprocesser också har ett symboliskt värde. När hon intervjuade kvinnor i Rwanda var det många som uttryckte att en enda kvinna i beslutsprocesser kan fungera som en förebild för andra kvinnor.” Om hon kan finnas i politiken så kan jag starta ett företag” hade en kvinna sagt.

– Att fler kvinnor finns i politiken förändrar inte nödvändigtvis politiken per automatik men det har en viktig inverkan på kvinnors inställning till vad de är kapabla till, sa Lisa Eriksson.

Samtidigt betonades att arbetet med resolutionen inte bör begränsas till endast kvinnor.

– Det finns en generell missuppfattning om att kvinnor skulle vara bättre lämpade att göra verklighet av resolutionen men det är inte sant. För att kunna förverkliga resolutionen behöver både män och kvinnor utbildas, sa Ida Lindwall.

Viktigt att nå ut till andra aktörer

Sundus Abass som är aktiv inom ett 1325-nätverk i Irak berättade att hennes organisation sedan några år tillbaka arbetat aktivt för att nå ut till andra aktörer än kvinnoorganisationer. Idag har organisationen lyckats värva 1325-förespråkare inom mediebranschen och till och med försvaret.

– Den största utmaningen i Irak är att sprida kunskapen om resolutionen. Just nu är kunskapen om 1325 extremt låg, till och med i parlamentet och regeringen, sa Sundus Abbas.

Nury Yagarí som arbetar för den colombianska organisationen OIA berättade om rollen som kvinnor spelat i kampen om att försvara ursprungsbefolkningens territorium från de väpnade grupperna.

– Kvinnorna har varit viktiga aktörer när man behövt förhandla med Colombias väpnade grupper. För en tid sedan lyckades vi driva bort den colombianska militären från ett av våra heliga områden genom att gå ihop som kvinnor och protestera i en månad.

Colombianska staten måste ta ansvar för resolutionen

Enligt Nury Yagarí kvarstår dock den viktigaste uppgiften; att få den colombianska staten att ta ansvar för resolutionens förverkligande.

– De fredsinitiativ som tar hänsyn till kvinnors roll kommer enbart från det civila samhället, inte från staten och så kan det inte fortsätta. Staten måste ta sitt ansvar för att inkludera kvinnors perspektiv i fredsbyggandet.

Nury Yagarí avslutade seminariet genom att uttrycka sin önskan om att lära kvinnor från Colombias ursprungsbefolkning mer om resolutionen och dess betydelse för fred.

Oriana Ramirez

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...