Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Vi har under hösten 2015 anorndat uppsatsluncher för studenter som skriver på sin uppsats eller gymnasiearbete, och som är relaterade till resolution 1325. Det är ett tillfälle för de att möta både personal och praktikanter från Operation 1325 via rundabordssamtal. Godkända uppsatser eller gymnasiearbete kommer forsätta att publiceras på vår hemsida, i syfte att lyfta fram och sprida kunskap om resolutionen och dess innebörd ur ett mer akademiskt perspektiv. Den här gången har vi glädjen att publicera Thora Sönnergaards godkända gymnasiearbete från Bernadottegymnasiet. En studie med titeln ”Kvinnor i Islamiska staten”. Nedan har ni en kort sammanfattning om vad studien handlar om och för att läsa den i sin helhet, klicka på den bifogande länken längst upp till höger. 

”Denna studie handlar om kvinnor i den Islamiska staten idag och hur de lever med fokus på två religioner, Islam (jihadism) och Kristendomen (yazid). Syftet med detta projekt var att undersöka hur kvinnor behandlas och också hur vi kan förbättra deras livssituation. Metoden har varit en intervju med Operation 1325 och två analoga källor. Baserat på intervjun formades en ny fråga. Den analoga källan Feminism skriven av den feministiska forskaren Lena Gemzöe var till stor hjälp i teorin kapitlet. Enligt källor som används i denna studie, de islamiska kvinnor lever med mycket stränga regler, männen vill bestämma allt och kvinnorna får inte höras. Yazd kvinnor behandlas som sexslavar; om de inte lyckas fly brukar de ofta dödas eller begå självmord. Resultaten visade också att för att öka kvinnors rättigheter måste man erbjuda utbildning och starta en ny filosofi som är mer avsedda för kvinnor än att bara göra hushållet. I den islamiska staten måste vi skapa en feministisk rörelse för att hjälpa kvinnorna mot ett bättre liv. Att skapa en feministisk rörelse för islamiska kvinnor är mycket svårt och vi måste lägga en hel del energi och tänk kring det. Orden islamiska och feministisk är två ord som är mycket svåra att att göra sig en uppfattning om eftersom feminsimen bekämpar den islamiska religionen.”