Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Hur ser det politiska deltagandet ut för kvinnliga ex-kombattanter i Guatemala efter fredsprocessen som startad i slutet av 1990-talet?

Hur ser det politiska deltagandet ut för kvinnliga ex-kombattanter i Guatemala efter fredsprocessen som startad i slutet av 1990-talet? Den frågan diskuteras i en rapport från norska UD som publicerades i våras.

Studien försöker förklara varför det politiska deltagandet varierar starkt bland kvinnliga ex-kombattanter i landet tio år efter att fredsprocessen startat. En av förklaringarna är att kvinnornas utbildningsnivå spelar en avgörande roll på så sätt att kvinnliga ex-kombattanter med högre utbildningsnivå är mer politiskt aktiva jämfört med de som har en lägre utbildningsnivå.

Rapporten slår fast att det är viktigt att lyssna till kvinnlia ex-kombattanters egna drömmar och krav när det gäller återintegrering i samhället, exempelvis i den politiska sfären, efter en konflik. Att det finns möjlighet till vidareutbildning för kvinnliga ex-kombattanter rekommenderas, eftersom utbildningsnivån visade sig vara avgörande för deras politiska deltagande.

Läs hela rapporten här