Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Women, Peace and Security in Syria – How can Sweden make a difference? (2020)

Sedan väpnad konflikt bröt ut i Syrien 2011, har våldtäkter använts som krigsvapen av såväl regeringsstyrkor som av andra väpnade grupper. Kvinnors deltagande i syriska fredsförhandlingar har dessutom varit bristfällig. Syriska kvinnors har under decennier varit diskriminerade och
kriget har försämrat situationen för kvinnor ytterligare. Återuppbyggnaden av landet efter kriget kan dock potentiellt innebära stärkandet av kvinnors juridiska rättigheter. Läs mer om Operation 1325:s lägesanalys och rekommendationer nedan.


Women, Peace and Security in Libya – How can Sweden make a difference? (2020)

Sedan väpnad konflikt bröt ut i Libyen 2011, har kvinnor uteslutits från såväl formella som informella fredsförhandlingar. Kriget har även lett till att kvinnor i högre grad utsätts för våld och trakasserier både online och off-line och flera framstående kvinnorättsaktivister har dödats. Kvinnliga migranter och flyktingar hålls inlåsta i interneringsläger, där de riskerar att utsättas för sexuella övergrepp. Läs mer om Operation 1325:s situationsanalys och rekommendationer nedan.


Women, Peace and Security in Iraq – How can Sweden make a difference? (2020)

Irak har genomlidit årtionden av stridande som lett till att landets kvinnor idag har sämre rättsligt beskydd och representation. Samtidigt utsätts de för sexuellt, fysiskt och mentalt våld med begränsade möjligheter att bryta våldsspiralerna. Läs mer om Operation 1325:s situationsanalys och rekommendationer nedan.


Women, Peace and Security in Jordan- How can Sweden make a difference? (2020)

Det finns för närvarande 750, 000 flyktingar i Jordanien. Kvinnliga flkytingar i Jordanien utsätts för könsbaserat våld, saknar tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, samt möjlighet att försörja sig. Läs mer om Operation 1325:s situations analys och rekommendationer nedan.


Women, Peace and Security in Lebanon- How can Sweden make a difference? (2020)

Libanon har det högsta antalet flyktingar per capita i världen och en majoritet av flyktingarna i Libanon är kvinnor och barn. Vidare är landet trots att det generellt är mer liberalt och öppet än andra länder i regionen, är kvinnligt politiskt deltagande mycket lågt med endast 4,7 % kvinnor i parlamentet och 10 % i Regeringen.

Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Libanon.


Women, Peace and Security in Egypt – How can Sweden make a difference? (2020)

Egypten är en viktig geopolitisk aktör som är engagerad i flera pågående fredsprocesser och skulle därmed kunna spela en instrumentell roll när det
kommer till att driva på kvinnor, fred och säkerhetsagendan i regionen. Trots att kvinnors politiska deltagande har ökat markant sedan 2012, är det endast 25 % kvinnor i regeringen och 15 % i parlamentet.

Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Egypten.


How can Sweden Contribute to the Implementation of Resolution 1325 in Albania – Views from Civil Society (2020)

Albanien är ett av de länder som ökat mest i World Economic Forum:s gender gap index, men Albanien har fortsatt lågt kvinnligt deltagande i regionala och lokala politiska organ. Albanien står dessutom inför att uppdatera sin nationella handlingsplan för resolution 1325. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Albanien


How can Sweden Contribute to the Implementation of Resolution 1325 in Yemen – Views from Civil Society (2020)

Jemen har rankats bland de sista länderna i World Economic Forum:s gender gap index, och det råder stor ojämlikhet gällande utbildning, politiskt deltagande och kvinnors deltagande i arbetsmarknaden. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Jemen.


Women, Peace and Security in Palestine – How Can Sweden Make a Difference? (2020)

Palestinska kvinnor marginaliseras i såväl i formella som informella fredsprocesser och hindras från att meningsfullt deltagande i förebyggande, hantering och lösning av konflikt. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Palestina.


How can Sweden Contribute to the Implementation of Resolution 1325 in Turkey – Views from Civil Society (2020)

Trots att Turkiet når högt på Human Development Index finns det fortfarande ojämlikheter inom landet, framförallt i förhållande till deltagande inom politik och ekonomi. Könsbaserat våld är även ett påtagande problem, under år 2019 blev 474 kvinnor mördade för att de var kvinnor. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för implementeringen av resolution 1325 i Turkiet.