Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under Colombianätverkets seminarium om kvinnan som fredsaktör i Colombia berättade Yenly Angéllon Méndez flera historier om hur kvinnor engagerar sig för att stoppa konflikten som har härja

Under Colombianätverkets seminarium om kvinnan som fredsaktör i Colombia berättade Yenly Angéllon Méndez flera historier om hur kvinnor engagerar sig för att stoppa konflikten som har härjat i Colombia under decennier. Men när hon fick frågan från Operation 1325 om hur resolution 1325 används i fredsprocessen blev svaret att enbart organisationer med specifik inriktning på resolutionen använder den. Den resterande delen av rörelsen är istället ofta ovetande om resolutionens existens eller ser resolutionen som något som inte påverkar dem.

juridisk symbolfråga

Resolution 1325 är tänkt att vara ett viktigt ramverk för att säkerställa att kvinnor tar sin rättmätiga plats i freds- och demokratiprocesser på alla nivåer i samhället. Det faktiska läget i Colombia tycks dock vara långt ifrån överensstämmande med denna bild, och resolutionen, enligt Yenly Angéllon Méndez, ”ses som en juridisk symbolfråga” ifall kvinnoorganisationerna överhuvudtaget har hört talas om den. Hon menar att den colombianska fredsprocessen som kvinnorna driver är starkt lokalt förankrad, och att de globala juridiska ramverken som resolution 1325 ofta inte ses som någonting som hjälper fredsprocessen framåt.

specialkunskap

Självfallet finns det organisationer som bedriver sitt påverkansarbete med utgång från resolution 1325, berättar Angéllon Méndez, men dessa organisationer är få och har inte lyckats med att lyfta resolutionen nämnvärt i fredsprocessen. Resolutionen blir därför en specialkunskap  som inte genomsyrar den generella kvinnorörelsen.

Framgång utan 1325

Resolutionen är inte mitt specialområde, och många utöver mig har inte medvetenheten att resolution 1325 är en viktig sak att verka för”, menar Angéllon Méndez. Hon fortsätter med att säga att ”kvinnoorganisationerna har lyckats att uppmärksamma kvinnors utsatthet i konflikt på grund av att man är kvinna. Det är en stor framgång i sig, och ett viktigt led i en framtida fredsprocess”.

Frågan kvarstår dock: Kan Colombia nå en hållbar fredsprocess utan att göra det via implementering av resolution 1325?

Julle Bergenholtz