Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvinnors frågor och perspektiv prioriteras inte inom FN, delvis på grund av att ett centralt organ, ansvarigt för att gjorda åtaganden genomförs inte existerar idag.

Kvinnors frågor och perspektiv prioriteras inte inom FN, delvis på grund av att ett centralt organ, ansvarigt för att gjorda åtaganden genomförs inte existerar idag. Detta argument framförs av en kampanj som bland annat drivs av Amnesty International och har som syfte att belysa behovet av ett centralt FN-organ för kvinnors frågor.

Kampanjen går under namnet Campaign for Stronger Gender Equality Architecture Reform [GEAR] och hävdar att FN visserligen har gjort stora insatser för att förbättra situationen med respekt för kvinnors rättigheter, men att det saknas effektiva mekanismer för att säkerställa att utlovade åtgärder verkligen genomförs. ”Det finns flera små organ med små resurser som endast fokuserar på kvinnors frågor. Det finns även andra, stora organ som gör viktiga insatser för kvinnors rättigheter och jämställdhet, men det är vanligen en väldigt liten del av deras mandat och har ofta låg prioritet.”

Som ett exempel på den låga prioritet kvinnors frågor har inom FN-systemet kan sägas att organen med detta fokus år 2006 disponerade över sammanligt 65 miljoner USD, medan till exempel UNICEF, som arbetar med barns rättigheter och situation, hade en budget på två miljarder USD.

Källa: http://www.feminist.org/news/newsbyte/uswirestory.asp?id=10863