Krav ställs på ett centralt FN-organ för kvinnofrågor

SoME Gavobevis 2023

20 maj 2008

Kvinnors frågor och perspektiv prioriteras inte inom FN, delvis på grund av att ett centralt organ, ansvarigt för att gjorda åtaganden genomförs inte existerar idag. Detta argument framförs av en kampanj som bland annat drivs av Amnesty International och har som syfte att belysa behovet av ett centralt FN-organ för kvinnors frågor.

Kampanjen går under namnet Campaign for Stronger Gender Equality Architecture Reform [GEAR] och hävdar att FN visserligen har gjort stora insatser för att förbättra situationen med respekt för kvinnors rättigheter, men att det saknas effektiva mekanismer för att säkerställa att utlovade åtgärder verkligen genomförs. ”Det finns flera små organ med små resurser som endast fokuserar på kvinnors frågor. Det finns även andra, stora organ som gör viktiga insatser för kvinnors rättigheter och jämställdhet, men det är vanligen en väldigt liten del av deras mandat och har ofta låg prioritet.”

Som ett exempel på den låga prioritet kvinnors frågor har inom FN-systemet kan sägas att organen med detta fokus år 2006 disponerade över sammanligt 65 miljoner USD, medan till exempel UNICEF, som arbetar med barns rättigheter och situation, hade en budget på två miljarder USD.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...