Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I september kommer Operation 1325 genomföra en jubileumskonferens för att uppmärksamma att FN:s säkerhetsresolution 1325 firar 20 år. Denna resolution ligger till grund för FN:s kvinnor, fred och säkerhetsagenda. Operation 1325 verkar för att sprida information om och förverkliga agendan. 

I och med rådande omständigheter kommer konferensen genomföras helt digitalt. Detta gör att konferensen ändrat karaktär och blivit större och vi eftersöker därför nu en samarbetspartner som kan bistå oss i genomförande samt samarbeta med oss på konceptuell nivå. 

I vårt jubileumsfirande ingår en sammanställning av policyrekommendationer från våra internationella samarbetsorganisationer, genomförande av en konferens, en konferensrapport med resultat gemensamt framarbetade av våra samarbetspartners i workshops/samtal under konferensen samt en kortfilm med policyrekommendationer och/eller resultaten från konferensen. Under hela firandet sker sociala media-aktivitet baserat på ovanstående aktiviteter.

Det vi eftersöker är en aktör som kan göra layout för policy briefs och konferensrapport, producera en kortfilm, ge stöd vad gäller utformning och upplägg av innehåll av digital konferens, samt teknisk lösning och tekniskt stöd för konferensen. Dessutom ingår att göra en plan och skapa innehåll för våra sociala media-aktiviteter som kommer pågå innan och efter konferensen.

Vi har begränsade resurser på kansliet och därför är det såklart extra viktigt att pengar, tid och kompetens används på rätt sätt. I er återkoppling är vi därför tacksamma om ni är tydliga med hur ni kan stötta oss. Ange budget för genomförande.

Inkom med anbud senast den 10 juni till charlotte.lind@operation1325.se. Frågor skickas till samma adress.