Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I slutet av augusti hade vi en givande och intressant planeringsdag med inledningstalare Louise Olsson som är seniorforskare på Peace Research Institute Oslo (PRIO). Hon var aktiv i framtagandet av resolution 1325, har jobbat på Uppsala universitet samt Folke Bernadotteakademin. Hon lyfte glappet som kan finnas mellan forskning och praktik, att vissa argument som förs inom säkerhetsagendan1325 behöver nyanseras och kontextualiseras ytterligare för en effektivare implementering. Louise talade även kring de utmaningar som finns och hur vi kan arbeta och bidra till säkerhetsagendan 1325.

Efter en tankeväckande inledning planerade vi för Operation 1325:s framtid med styrelsen, medlemsorganisationer, styrelsetrainees och allmänhet. Vi fortsatte med de problem som vi identifierat under planeringsdagen vi hade i februari och förtydligade dessa för att hitta lösningar.