Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Civilsamhällets roll för fred i Jemen

I Jemen, som härjas av inbördeskrig och humanitär katastrof, är civilsamhället en viktig pelare i fredsarbetet. Men kompetens behöver byggas och kvinnor måste inkluderas, skriver vi i en debattartikel i … Läs vidare

Expert Round Table on EU:s Gender Action Plan III

I början av månaden bjöd Hannah Neumann, medlem i Europaparlamentet in flera kvinnoorganisationer till ett rundabordssamtal för att dela med erfarenhet och kunskap kring hur EU: tredje handlingsplan för jämställdhetsarbete … Läs vidare

Sverige ordförande för OSSE 2021

Idag, den 14 januari 2021, invigde Ann Linde Sveriges OSSE ordförandeskap med tal till det permanenta rådet i Wien. Under talet belyste Linde vikten av samarbete och att medlemsorganisationens styrka … Läs vidare

Så kan resolution 1325 implementeras i Libyen

För att bidra till genomförandet av Resolution 1325, har vi, tillsammans med våra partnerorganisationer i MENA-regionen, tagit fram rekommendationer på hur Sverige kan bidra till kvinnor, fred och säkerhetsagendan i … Läs vidare

Kvinnor, Fred och Säkerhet i Libanon

Under hösten publicerar vi rapporter om situationen för kvinnor, fred och säkerhet i ett flertal länder. Här kommer vår rapport om Libanon med rekommendationer som vi tagit fram tillsammans med … Läs vidare