Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

TORINO FORUM 2020

Styrelsetrainees för operation 1325 och Palestinian Center for Peace and Democracy delade med sin handbok om ungt engagemang i Torino Forum 2020. I en video skapad av unga kvinnliga aktivister i Palestina … Läs vidare

LÄS VÅR NYA HANDBOK OM UNGAS ENGAGEMANG

Palestinian Centre for Peace and Democracy och Operation 1325 har publicerat en handbok tillsammans baserat på erfarenheterna från verksamheterna Young Women Mediation School och Styrelsetraineeprogrammet. Vi delar berättelser, planeringar och … Läs vidare

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH DIGITAL EXTREMISM

Den tredje Motkraft – föreläsningen hade vi besök av Rädda barnen och Fryshuset Exit. Rädda barnen utgår framförallt från det förebyggande metoder i arbetet mot våldsbejakande extremism. De har en … Läs vidare

KICK OFF MED LOUISE OLSSON

I slutet av augusti hade vi en givande och intressant planeringsdag med inledningstalare Louise Olsson som är seniorforskare på Peace Research Institute Oslo (PRIO). Hon var aktiv i framtagandet av resolution … Läs vidare