Jurister = aktivister? Föreläsning om 1325 i Lund

SoME Gavobevis 2023

28 mars 2012

I veckan föreläste Nicole Bianchi och Julle Bergenholtz från Operation 1325:s för Amnestys juristgrupp i Lund. Fokus var på resolution 1325, Operation 1325:s arbete och de många exempel världen över där resolution 1325 har fått stor genomslagskraft. Det var dock tydligt att resolutionen inte har genomslagskraft hos juriststudenterna. Enbart 4 av 40 åskådare hade hört talas om resolutionen.

Uppenbar kunskapslucka

Operation 1325 hade inbjudits av Amnestys juristgrupp till följd av att studenterna kände att deras kompetens gällande mänskliga rättigheter och genusfrågor inte var tillräcklig. Seminariet var en del av Amnestygruppens satsning på temat kvinnors rättigheter. Under deras utbildning ingick det enligt studenterna enbart en lektion i mänskliga rättigheter, där resolution 1325 överhuvudtaget inte togs upp. Att kunskapen kring resolution 1325 är låg har Operation 1325 tidigare erfarit genom våra gymnasieutbildningar, där det i samtliga fall inte fanns någon medverkande som hade hört talas om resolutionen tidigare.

Om operationen och resolutionen

Tillsammans med en representant från UN Womens lokalförening i Malmö föreläste Operation 1325 om historien och syftet kring resolution 1325, och den funktion som Operation 1325 fyller i att implementera den. Frågorna från publiken var många, och flera av åhörarna var intresserade av frågan om straffrihet, och om det är juridiskt försvarbart att ange misstänkta förövare av sexuellt våld i konflikt utan att de har blivit bestraffade, enligt föreskrifterna för resolution 1960. Studenterna var även nyfikna på hur man på ett effektivt sätt kan använda resolution 1325 som ett preventivt medel för konflikt, och hur man kan se ifall metoderna för att förebygga konflikt verkligen fungerar.

Operation 1325

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...