Jämställdhetsplan motsätts i södra Afrika

SoME Gavobevis 2023

11 oktober 2007

Nyligen blev undertecknandet av en handlingsplan för jämställd utveckling uppskjuten eftersom vissa av de länder som skulle skriva på plötsligt inte ville förbinda sig till de konkreta åtaganden, mål och ramverk som planen innehöll för att förbättra kvinnors ställning och jämställdhet i samhället. Organisationen i fråga, SADC, verkar i södra Afrika för att uppnå ekonomisk tillväxt och utveckling, förbättra levnadsvillkoren, integrera socialt missgynnade grupper samt bekämpa regionens utbredda fattigdom och spridning av HIV/AIDS.

SADC, som står för Southern Africa Development Community, startades för att koordinera utvecklingsprojekt på ett sätt som skulle minska de initiativtagande ländernas ekonomiska beroende av Sydafrika. Under årens lopp har organisationen byggt vidare på ursprungsidén och verkar idag för fattigdomsbekämpning genom projekt för ekonomisk och social utveckling i regionen. Att då skjuta upp antagandet av jämställdhetsplanen kan framstå som aningen kontraproduktivt jämte organisationens mål och syften.

Är fördröjt antagande ett tecken på verkligt engagemang?

Planen skulle innebära ett institutionellt och rättsligt ramverk i regionen för att genomföra och förverkliga jämställdhetsrelaterade åtaganden och insatser för kvinnors ökade makt och inflytande. Eftersom det i de aktuella länderna finns strukturella hinder som begränsar möjligheterna att uppfylla de åtaganden som planen skulle innebära för de undertecknande staterna valde länderna istället om uppskov för att fundera kring hur de ska kunna följa planen och uppnå målen i praktiken.

Planen innehåller konkreta mål för att komma till bukt med ojämlika möjligheter och tillgång till utbildning, jobb, resurser och sjukvård, men också mål som ska åtgärda kvinnors begränsade tillträde och deltagande i fredsbyggande, konflikthantering och förebyggande arbete. Protokollet tar även upp andra åtaganden som SADC-länderna gjort i och med att de har skrivit under regionala, globala och internationella jämställdhetsverktyg såsom Bejing Platform for Action, Kvinnokonventionen, Millenniemålen och Afrikanska Unionens stadgar för kvinnors rättigheter.

SADC-länderna innefattas också av resolution 1325:2000 och i planen finns därför ett avsnitt som föreslår att kvinnor och mäns lika representation på nyckelpositioner i allt beslutsfattande relaterat till konflikthantering och fredsbyggande ska vara berett och de facto innan år 2015.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...