Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har fått en ny ordförande och vi kan glatt presentera att det är Lena Sundh. Lena har en gedigen bakgrund inom kvinnor, fred och säkerhetsfrågor och kommer att driva Operation 1325:s arbete framåt. Vi har haft ett lära-känna-samtal med Lena men för er som missade det kan ni läsa om Lenas tankar och erfarenheter här. 

Bakgrund

Redan under gymnasietiden kände Lena att hon ville arbeta med internationella frågor. Hon funderade då på att bli civilekonom. Det avrådde emellertid studievägledaren från med motivering att det var svårt för kvinnliga civilekonomer att få arbete efter avslutade studier. Han rekommenderade henne att läsa till förvaltningssocionom, vilket Lena gjorde (trots att det nog var en av de minst internationellt inriktade linjerna man kunde tänka sig). Lena var särskilt intresserad av den afrikanska kontinenten, och ville gärna jobba med utvecklingsbiståndet. Eftersom hon inte hittade några lämpliga lediga tjänster på Sida sökte sig Lena till Utrikesdepartementets (UD) handläggarutbildning. 

Arbetsliv

Sedan dess har Lena arbetat på UD, med undantag för ca fyra år då hon varit anställd på FN. En av fördelarna med att arbeta på UD säger Lena är variationen och menar att man inte behöver byta arbetsgivare för att helt byta arbetsuppgifter och fortsätta utmanas. Hon upplever att kärnan i FN:s arbete är det gemensamma arbetetvilket är präglat av mångfald med människor från olika bakgrunder och med olika erfarenheter. Det har varit ett positivt bidrag till hennes eget arbete då hon har träffat och arbetat med personer från olika värdegrunder vilka presenterat nya perspektiv. 

Under sin tid som diplomat arbetade Lena som Sveriges ambassadör i Angola. Hon har även arbetat som Sveriges särskilda sändebud för Afrikas Storasjö region och varit rådgivare i frågor rörande konflikthantering och handläggare för frågor om mänskliga rättigheter och jämställdhet på UD i Stockholm. Lena har dessutom arbetat som biträdande representant för FN:s generalsekreterare i Demokratiska republiken Kongo samt varit chef för FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Nepal. 

Utöver det har Lena arbetat som ambassadråd för politiska frågor vid svenska FN-representationen i New York och har varit stationerad i Thailand, Namibia, Marocko och Genève. Lena har också varit medlem i säkerhetsrådets övervakningsmekanism för sanktionerna i Angola samt arbetat för UNHCR i Kambodja. 2018 utsågs hon av FN:s generalsekreterare till ordförande för den internationella undersökningskommissionen i Mali.

Mot bakgrund av Lenas arbete med just kvinnor, fred och säkerhet frågade vi ifall hon upplevt några särskilda utmaningar i sitt arbete som diplomat på grund av att hon är kvinna. Lena förklarade att hon inte upplevt några särskilda utmaningar av den anledningen, men att det kändes svårt att bli ambassadör då hela branschen var mansdominerad. Ibland har hon också har haft nytta av att vara kvinna, inte minst i konfliktområden där det varit värdefullt att kunna tala med kvinnor från området. 

Operation 1325

Lena nominerades av Operation 1325:s valberedning till posten som styrelseordförande. Hennes erfarenhet av organisationen var att hon varit på en del av dess aktiviteter, varit med och arbetat på handlingsplanen som anställd på Regeringskansliet och fick därigenom kontakt. Lena tycker att det viktigaste med Operation 1325:s arbete är att organisationen fokuserar på kvinnors deltagande på både lokala och nationella nivåer och menar att det finns tre olika komponenter i deltagande – (1) fler kvinnor i fredsoperationer, (2) ökat deltagande för kvinnor i sina “egna” konflikter för att hitta lösningen i dessa och (3) att utgå från att det finns kompetens och kunskap hos alla kvinnor, även de som inte syns på en hög nivå i samhället. 

Lena brinner särskilt för konfliktlösning på lokal nivå och använder sig av sin erfarenhet i Kongo som exempel då de skulle inkorporera lokalt konfliktarbete i resolutionen för att möjliggöra en genomförbar fredsprocess. Kvinnors deltagande i dessa är ytterst viktiga då de ofta drabbar människorna mycket hårt, men också för att lokala konflikter riskerar att växa till större konflikter på nationell nivå. 

Lenas vision för Operation 1325 är att fortsätta vara aktiva i nuvarande projekt, bibehålla en stark relation och samarbete med partnerorganisationer och utöka uppsättningen av medlemsorganisationer. En mindre önskan om tillägg skulle vara att arbeta mer med Afrika eftersom Operation 1325 inte har några pågående projekt där. I tillägg så skulle ett mål också vara att jobba med fler regionala nätverk och knyta ihop arbete med andra organisationer.

Ebba Roos och Sofia Hallqvist, Styrelsetrainees