Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

En konferens om resolution 1325 hålls under fem dagar i Somalia.

En konferens om resolution 1325 hålls under fem dagar i Somalia. Somaliska kvinnoorganisationer och representanter från Somali Diasposa i Italien träffas i Tanzania för att etablera en öppen dialog mellan Somaliska kvinnor och Diasponia.

Ett mål med konferensen är bland annat att stödja uppbyggnaden av en jämlik miljö för kvinnor gällandes delaktighet i fredsförhandlingar, fredsbevarande och politiska processer. Den syftar också till att utkristallisera vägar för utvecklandet av en nationell handlingsplan för resolution 1325 i Somalia, samt finna strategier och mekanismer för implementeringen av resolutionen.


Konferensen pågår mellan 2-6 september i Tanzania och arrangeras av UN-INSTRAW och ADEP.

Källa: http://www.wunrn.com/news/2008/08_08/08_25_08/082508_somalia.htm